WESPRZYJ TERAZ

Adopcja Serca

Adopcja Serca – jest najbardziej popularnym funduszem celowym. Polega na objęciu opieką materialną i modlitewną konkretnego dziecka z Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya. 

Akcja Adopcji Serca dziecka z Jeevodaya zapoczątkowała wiele podobnych akcji – Adopcji serca, Adopcji na odległość, które objęły troską sieroty z Rwandy, ofiary tsunami i inne biedne i potrzebujące dzieci w krajach III Świata. 

Adopcją Serca objęte są wszystkie dzieci przebywające w Ośrodku: mieszkające w internacie dzieci pochodzące z kolonii dla trędowatych, dzieci pracowników Ośrodka, sieroty i dzieci szczególnej troski przebywające w Ośrodku oraz absolwenci, którzy dzięki pomocy Jeevodaya mogą kontynuować naukę na kursach zawodowych i uniwersytetach. 

Wypowiedź dr Heleny Pyz o Adopcji Seca

 

Kto może uczestniczyć w akcji Adopcji serca?

Zarówno osoby indywidualne, rodziny jak i grupy osób: wspólnoty koleżeńskie czy religijne, klasy szkolne. W przypadku grup ważne jest ustalenie osoby odpowiedzialnej za kontakt z Sekretariatem i wpłacanie pieniędzy przez tą samą osobę lub instytucję. 

Ile to kosztuje?

Całkowity koszt utrzymania Ośrodka w przeliczeniu na ilość mieszkańców w ciągu roku daje sumę 30 EUR miesięcznie na osobę ( od 2013 r.). 

W ramach adopcji Ofiarodawca podejmuje się opieki duchowej i materialnej nad wskazanym przez Sekretariat dzieckiem. Można wpłacać całą kwotę (jej równowartość w PLN) lub jej część (jednak nie mniejszą niż 10 PLN) – wówczas jedno dziecko zostaje powierzone kilku "rodzicom adopcyjnym". 

Należy pamiętać, że Jeevodaya jest wspólnotą i dzieci nie otrzymują bezpośrednio wpłaconych przez Ofiarodawców pieniędzy, ale wszystko to, co jest im potrzebne do życia i normalnego rozwoju: jedzenie, ubranie, podręczniki szkolne, leki itp. Natomiast całą kwotę potrzebną na utrzymanie poszczególnych działów pracy i życia Ośrodka Sekretariat przekazuje Zarządowi Jeevodaya.

Jak włączyć się w Adopcję serca?

Osoba, lub wspólnota osób, pragnąca podjąć się Adopcji Serca powinna: 

  1. Zgłosić do Sekretariatu Misyjnego chęć podjęcia Adopcji Serca i wypełnić stosowną deklarację. W przypadku grup należy podać osobę, która ją reprezentuje i liczbę członków grupy.
  2. Dokonać zadeklarowananych wpłat na konto Sekretariatu. 

Po dokonaniu kilku wpłat (lub ich równowartości) Sekretariat przekazuje informację o konkretnym dziecku. Jego zdjęcie, datę urodzenia, informacje o rodzinie, z jakiej pochodzi lub o przyczynach przyjęcia go do Ośrodka. Jeśli akurat wszystkie dzieci przebywające w Ośrodku są już objęte Adopcją Serca, wówczas oczekiwanie może potrwać nieco dłużej, do czasu przyjęcia nowych dzieci w Ośrodku. Wpłaty do momentu przyznania Adopcji Serca kierowane są na cele ogólne, chyba, że Ofiarodawca zadecyduje inaczej. 

Podobnie jak we wpłatach na inne cele Ofiarodawcy otrzymają ogólną informację o sytuacji i wydarzeniach w Ośrodku oraz w miarę możliwości (nie rzadziej niż raz w roku) o adoptowanym przez siebie dziecku: jego postępach w nauce i innych faktach z nim związanych.

Upominki i prezenty dla dzieci

Korzystając z tzw. „okazji”, Sekretariat jest w stanie przekazać symboliczne znaki pamięci w postaci drobnych i lekkich upominków dla poszczególnych dzieci. Te upominki można kierować na adres Sekretariatu w Warszawie, pamiętając o tym, że dzieci żyją w dużej społeczności i hojne obdarowanie jednego dziecka może być przyczyną poczucia niesprawiedliwości przez inne. 

Istnieje też możliwość dokonania dodatkowej wpłaty dla dziecka z okazji świąt czy urodzin z zaznaczeniem „prezent”. Środki te, w zależności od sytuacji, mogą być przeznaczone na zakup w Indii dodatkowych rzeczy (np. świątecznego ubrania) lub przekazane dziecku w rupiach przed wyjazdem do domu bądź opuszczeniem Ośrodka. 

Inne dary i prezenty dla wszystkich dzieci – należy uzgadniać z Sekretariatem. Różne artykuły są na ogół w Polsce droższe niż ich odpowiedniki w Indii i nie opłaca się kupować rzeczy nowych w Polsce i wysyłać do Indii (za znaczną opłatą i ryzykiem ich zniszczenia lub zaginięcia). Jednak przydatne rzeczy, pochodzące z darów lub zbiórki szkolnej, można wysłać drogą morską (paczka idzie ok. ½ roku). 

Korespondencja z dzieckiem adoptowanym

Istnieje możliwość wymiany korespondencji z adoptowanym dzieckiem. Listy powinny być krótkie (ze względu na konieczność ich tłumaczenia na hindi) napisane po polsku lub angielsku. Prosimy kierować je na adres Sekretariatu w Warszawie, koniecznie z dopiskiem imienia dziecka i imienia jego ojca. Pisząc do dzieci należy zachować znaczną (rzeczywiście induską) cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź. 

Łączność duchowa

Dzieci w Jeevodaya (niezależnie od wyznania) modlą się codziennie za swoich Dobrodziejów, ofiarowując w ich intencji różaniec.
Za zmarłych Ofiarodawców odprawiana jest Msza święta w listopadzie każdego roku.
 
MODLITWA 
Proszę Cię Panie za moje dziecko z Jeevodaya, które swoim sercem adoptowałem. Pragnę mu pomóc, aby mogło ukończyć szkołę i usamodzielnić się, ale nade wszystko, aby mogło doświadczyć godności bycia Dzieckiem Bożym. Błogosław wszystkim jego poczynaniom, daj mu zdrowie duszy i ciała oraz szansę na życie w normalnym społeczeństwie. Niech w swoje życie niesie przesłanie, że Bóg jest dobry i miłosierny. Maryjo, Matko wszystkich dzieci miej w opiece............... (imię dziecka). Amen

Deklaracja

Z uwagi na obowiązujące przepisy podatkowe i ustawę o ochronie danych osobowych musieliśmy wprowadzić deklarację wspierania. 

Deklaracja wspierania