WESPRZYJ TERAZ

Wolontariat

Ważne informacje dla wolontariuszy wyjeżdżających do Jeevodaya

  • Jeevodaya jest zamkniętą społecznością i przez czas pobytu wolontariusze są zobowiązani dostosować do panujących tam norm (często odmiennych od naszych i z punktu widzenia Europejczyka rygorystycznych np. w sprawach kontaktów damsko – męskich czy noszonego ubioru).
  • Warunki życia w Ośrodku nie odbiegają zbytnio od indyjskiej klasy ubogiej – wolontariusze mieszkają w internacie w podobnych warunkach jak mieszkają dzieci (bardzo skromnie, bez wygód). W Ośrodku jest bieżąca woda.
  • Jedzenie indyjskie według niektórych jest bardzo ostre, dużo skromniejsze i bardziej jednostajne niż nasze (mięso jest tylko z okazji uroczystości).
  • Jeevodaya jest Ośrodkiem katolickim i choć mieszkańcy wyznają różne religie, a dzieci to głównie hinduiści, wszyscy codziennie uczestniczą w porannej Mszy św. i wieczornej modlitwie - do czego również są zaproszeni wolontariusze.
  • Jeevodaya jest w zasadzie samowystarczalne i nie ma przygotowanych prac dla wolontariuszy. Opieka nam najmłodszymi, zabawy ze starszymi dziećmi, dodatkowa nauka angielskiego, pomoc w utrzymaniu higieny to zadania, w które trzeba się umiejętnie włączyć (mimo bariery języka, o której trzeba pamiętać).
  • W przychodni w Jeevodaya pacjenci są przyjmowani 2 lub 3 razy w tygodniu. W inne dni wolontariusze medyczni mogą włączyć się w niemedyczne zajęcia.
  • Wszystkie osoby mają obowiązek podporządkować się zaleceniom i uwagom dr Heleny Pyz (także niemedycznym, dotyczącym zachowania, stroju itp.).

W sprawie wyjazdu wolontariackiego do Jeevodaya należy się indywidualnie kontaktować z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya w Warszawie.  W ramach wstępnego przygotowania zachęcamy do przeczytania wspomnień i świadectw naszych wolontariuszy (zakładki po lewej stronie: "Mój wolontariat", "Warto pomagać", "Chyba się zaraziłam", "Ośrodek Dżiwodaja").