WESPRZYJ TERAZ

Odznaczenia

Doktor Helena Pyz za swą pracę na rzecz trędowatych w Indiach otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2005 Roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski w Indii, order Polonia Restituta. Jest m.in. damą orderu „Ecce Homo” przyznawanego wybitnym działaczom społecznym i wyróżnienia „zasłużonemu – Polskie Towarzystwo lekarskie”. W plebiscycie miesięcznika "Pani" w 2001 r. została uznana za jedną ze stu najpopularniejszych Polek. Najcenniejszym dla niej odznaczeniem jest "Order Uśmiechu", który otrzymała w 2008 roku. 

24 kwietnia 2015 r. w Warszawie podczas uroczystości podsumowujących 60. rocznicę nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych doktor Helena otrzymała odznakę honorową Bene Merito. To wyróżnienie jest przyznawane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju relacji polsko-indyjskich. "W uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej" - głosiła laudacja.

W maju 2015 r. Fundacja im. Kardynała Adama Kozłowieckiego przyznała Helenie Pyz nagrodę "Serce bez granic" za zasługi na rzecz misji oraz za pomoc najbardziej potrzebującym. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sandomierzu. Laureatka powiedziała: "Jestem wzruszona. Jest to przykład przyjaźni afrykańsko-indyjskiej. Po raz pierwszy statuetka trafi na kontynent indyjski". Podkreśliła, że tytuł i nazwa statuetki to coś bardzo zobowiązującego. "Człowiek ma tylko jedno serce i tam, gdzie jest posłany do pracy, jest też zobowiązany wkładać w nią całe serce. W jakim stopniu jest ono bez granic, zależy przede wszystkim od Tego, który dał nam to serce, Tego, który obdarza nasze serca swoją miłością - Boga".

Doktor Helena Pyz jest również laureatką nagrody TOTUS 2015, przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda ta – najbardziej prestiżowe wyróżnienie Kościoła katolickiego – jest przyznawana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Nagrodę pieniężną dr Helena zdecydowała się przekazać młodym z Jeevodaya, aby jak największa ich grupa mogła wziąć udział w ŚDM w Krakowie, w ramach wspólnie realizowanego przez Fundację i Sekretariat projektu Dni Młodych bez Granic.

Doktor Helena jest jedną z czterech osób, które otrzymały wyróżnienie specjalne w V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" . Ideą nagrody przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego jest ukazywanie pozytywnych postaci i czynów " powstańców czasu pokoju.

15 grudnia 2016 r. dr Helena Pyz została laureatką nagrody Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pro Dignitate Humana za "pełne poświęcenie i bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej".