WESPRZYJ TERAZ

Odznaczenia

Doktor Helena Pyz za swą pracę na rzecz trędowatych  otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2005 Roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski w Indii, order Polonia Restituta, "w uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej".

Jest damą orderu „Ecce Homo” przyznawanego przez Kapitułę z siedzibą w Tomaszowie wybitnym działaczom społecznym; „za pełnię życia i poświęcenie, by inni ludzie również przeżywali jego pełnię, za miłość i szczodrość w jej rozdawaniu”.

Otrzymała wyróżnienie "Zasłużonemu" od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. "Za ochranianie wartości najwyższej, jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego".

W 2007 r. doktor Helena otrzymała medal „Gloria Medicinae”, za wybitne zasługi dla medycyny. "Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości. Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego. Za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia. Za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego. Za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego". 

Najcenniejszym dla niej odznaczeniem jest "Order Uśmiechu", który otrzymała w 2008 roku, na wniosek młodzieży z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. 

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej przyznały Pani Doktor tytuł „Przewodnika po życiu”. A Stowarzyszenie Miłośników Skubianki uznało ją za "Wyjątkową osobowość".

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie natomiast wyróżnił dr Helenę Nagrodą Pontifici (2013r.) Nagroda jest przyznawana Budowniczym mostów, "za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich". 

24 kwietnia 2015 r. w Warszawie podczas uroczystości podsumowujących 60. rocznicę nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych doktor Helena otrzymała odznakę honorową Bene Merito. To wyróżnienie jest przyznawane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju relacji polsko-indyjskich. "W uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej" - głosiła laudacja.

W maju 2015 r. Fundacja im. Kardynała Adama Kozłowieckiego przyznała Helenie Pyz nagrodę "Serce bez granic" za zasługi na rzecz misji oraz za pomoc najbardziej potrzebującym. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sandomierzu. Laureatka powiedziała: "Jestem wzruszona. Jest to przykład przyjaźni afrykańsko-indyjskiej. Po raz pierwszy statuetka trafi na kontynent indyjski". Podkreśliła, że tytuł i nazwa statuetki to coś bardzo zobowiązującego. "Człowiek ma tylko jedno serce i tam, gdzie jest posłany do pracy, jest też zobowiązany wkładać w nią całe serce. W jakim stopniu jest ono bez granic, zależy przede wszystkim od Tego, który dał nam to serce, Tego, który obdarza nasze serca swoją miłością - Boga".

Doktor Helena Pyz jest laureatką nagrody TOTUS 2015, przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda ta to najbardziej prestiżowe wyróżnienie Kościoła katolickiego w Polsce. Nagrodę pieniężną dr Helena zdecydowała się przekazać młodym z Jeevodaya, aby jak największa ich grupa mogła wziąć udział w ŚDM w Krakowie, w ramach wspólnie realizowanego przez Fundację i Sekretariat projektu Dni Młodych bez Granic.

Doktor Helena jest jedną z czterech osób, które otrzymały wyróżnienie specjalne w V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" . Ideą nagrody przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego jest ukazywanie pozytywnych postaci i czynów "powstańców czasu pokoju”.

15 grudnia 2016 r. dr Helena Pyz została laureatką nagrody Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pro Dignitate Humana za "pełne poświęcenie i bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej".