SUPPORT NU

Jeevodaya

Social and Leprosy Rehabilitation Centre JEEVODAYA

är ett medicinskt och socialt center, där spetälskepatienter och deras familjer får vård. 

Centret är beläget i mellersta Indien i Chhattisgarhdistriktet och grundades 1969 av en polsk missionär och läkare, Fader Adam Wisniewski. Från 1989 arbetar en sekulär missionär där, doktor Helena Pyz från Warszawa.

Jeevodaya ( är sanskrit och betyder livets gryning) bedriver en fast läkarmottagning för den spetälska och fattiga befolkningen inom området, två ambulerande läkarmottagningar och erbjuder medicinsk hjälp inom spetälskekolonierna. 

450 barn erhåller undervisning i en skola med 10 årskurser. Barnen bor på ett internat inom centret, som står för deras uppehälle. Jeevodaya ger också ekonomisk hjälp åt elever, som fortsätter utbilda sig i yrkesskolor och på universitet. På Jeevodaya arbetar huvudsakligen patienter botade från spetälska. Dessutom bor där en grupp föräldralösa och handikappade barn.

Den själavården ombesörjes av indier tillörande Pallotinerorden.

Jeevodayacentret är en välgörenhetsorganisation: den fungerar uteslutande tack vare donationer från Polen (insamlingen sker i Warszawa och sköts av Missionärssekretariatet Jeevodaya) och genom gåvor från andra europeiska och utomeuropeiska länder.