WESPRZYJ TERAZ

Badania

Do niedawna badania nad trądem były bardzo trudne, bowiem wywołującego go mikroba nie można hodować w warunkach laboratoryjnych. Odkryto jednak, że na trąd cierpią także amerykańskie pancerniki i od tej pory zwierzęta te wykorzystuje się w doświadczeniach. Jest jednak kłopot z powodu nikłego rozmnażania się zwierzęcia w sztucznych warunkach.

Uczeni z Instytutu Pasteura w Paryżu zsekwencjonowali genom bakterii Mycobacterium leprae - prątka trądu. Jej genom jest zbudowany z 3 milionów 270 tysięcy par zasad i składa się z 1604 potencjalnie aktywnych genów. Badania naukowców z Instytutu Pasteura pozwolą ustalić, w jaki sposób można hodować prątka trądu w laboratorium (na razie nie jest to możliwe), co powinno pozwolić na zintensyfikowanie badań nad tą tajemniczą bakterią. Znajomość sekwencji może też pozwolić na opracowanie nowych leków do walki z trądem, a w przyszłości szczepionki przeciw tej chorobie.