WESPRZYJ TERAZ

Szkoła podstawowa, kl. 5-6

Temat lekcji: Adopcja Serca. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
WIEDZA
- ma podstawową wiedzę na temat adopcji,
- zna warunki życia dzieci w ośrodku Jeevodaya w Indiach, czas powstania ośrodka, nazwiska pracujących tam misjonarzy,
- wie, co to jest trąd i jakie są jego konsekwencje dla człowieka, szczególnie w Indiach,
- wie, na czym polega Adopcja Serca dziecka
więcej

Załącznik nr 1 - Lekcja o Adopcji Serca - czytanka

Załącznik nr 2 - Listy dzieci do opiekunów

Załącznik nr 3 - O czym piszą dzieci z Dżiwodaja w listach do polskich opiekunów?

Załącznik nr 4 - ćwiczenie

Załącznik nr 5 - Adopcja Serca w Jeevodaya

Załącznik nr 6 - Adopcja

Załącznik nr 7 - Adopcja Serca w Jeevodaya

Szkoła podstawowa, kl. 5-6

Temat lekcji: Niezwykły dom - Dżiwodaja. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
WIEDZA
- zna warunki życia dzieci w ośrodku Dżiwodaja w Indiach, czas powstania ośrodka, nazwiska pracujących tam misjonarzy,
- wie, co to jest trąd i jakie są jego konsekwencje dla człowieka, szczególnie w Indiach,
- zna brzmienie kilku słów i zdań w języku hindi i ich polskie znaczenie,
więcej

Załącznik nr 1 - Dżiwodaja to mój dom

Załącznik nr 2 - Dom

Załącznik nr 3 - Dom Dżiwodaja

Załącznik nr 4 - Hindi dom

Załącznik nr 5 - Czy Jeevodaya jest domem?

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat lekcji: Bliscy sobie dzięki Adopcji Serca. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, co to jest trąd, jakie są jego społeczne następstwa w Indiach i rola misjonarzy w pomocy chorym;
- zna znaczenie pojęcia Adopcja Serca, jej sens, sens więzi międzyludzkich;
- zna wartości pielęgnowane przez dzieci i młodzież w Jeevodaya.
II. UMIEJĘTNOŚCI
- próbuje
więcej

Załącznik nr 1 - Bliscy sobie

Załącznik nr 2 - Definicje

Załącznik nr 3 - Listy dzieci

Załącznik nr 4 - Obdarowywanie

Załącznik nr 5 - Wartość

Załącznik nr 6 - Dobro powraca

Załącznik nr 7 - Trąd

Załącznik nr 8 - Krzyżówka

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat lekcji: W służbie misji Jeevodaya – Początki działalności Ośrodka. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- ma podstawową wiedzę na temat choroby trądu;
- wie, jakie są cele misji i trudności misjonarzy;
- zna początki działalności ośrodka Jeevodaya, jego misję i działalność.
II. UMIEJĘTNOŚCI
- próbuje włączyć się w dyskusję, szukać odpowiedzi, podejmować
więcej

Załącznik nr 1 - List z Jeevodaya

Załącznik nr 2 - Misje

Załącznik nr 3 - Trudności misjonarza

Załącznik nr 4 - Trąd

Załącznik nr 5 - Jeevodaya

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat: Spełnione życie - Historia dotkniętego trądem. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, czym jest trąd, jakie są następstwa tej choroby;
- zna sytuację społeczną ludzi dotkniętych trądem, ich problemy (odrzucenie);
- zna historię człowieka trędowatego – Randish’a Kujur;
II. UMIEJĘTNOŚCI
- kształtuje zdolność oceny sytuacji życiowej człowieka na trzech
więcej

Załącznik nr 1 - Świadectwo życia

Załącznik nr 2 - Trąd

Załącznik nr 3 - Trąd plansza

Załącznik nr 4 - Sfery schemat

Załącznik nr 5 - Zyski i straty

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat: Objawienie miłości. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- ma podstawową wiedzę na temat Ośrodka Jeevodaya i choroby trądu;
- wie, co to jest nawrócenie, jakie mogą być rodzaje nawróceń i drogi do nawrócenia,
- zna historie bohaterów tekstu – mieszkańców Jeevodaya.
II. UMIEJĘTNOŚCI
- próbuje włączyć się
więcej

Załącznik nr 1 - Objawienie Miłości

Załącznik nr 2 - Nawrócenie, rodzaje

Załącznik nr 3 - Przykładowa droga nawrócenia

Załącznik nr 4 - Nawrócenie

Załącznik nr 5 - Sonauram

Załącznik nr 6 - Mamta

Trąd

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat lekcji: Czy decyzja człowieka może odmienić rzeczywistość? Jeevodaya w służbie trędowatym. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, czym jest trąd, jaki jest zasięg tej choroby;
- zna potrzeby związane z eliminowaniem trądu, pomocą chorym, profilaktyką, walką z uprzedzeniami;
- zna historię ośrodka Jeevodaya, jego misję i działalność;
- zna historie życia misjonarzy pracujących w Jeevodaya.
II.
więcej

Załącznik nr 1 - Trąd

Załącznik nr 2 - Historia Jeevodaya

Załącznik nr 3 - Drzewko decyzyjne

Załącznik nr 4 - Plansza

Załącznik nr 5 - Krzyżówka