WESPRZYJ TERAZ

Sekretariat

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Sekretariat Misyjny Jeevodaya jest jednostką organizacyjną Instytutu Prymasa Wyszyńskiego o charakterze charytatywnym powołaną do organizowania pomocy na rzecz Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych JEEVODAYA w Indiach.

Cele Sekretariatu:

 1. Organizowanie pomocy materialnej dla Ośrodka.
 2. Utrzymanie stałej łączności z Ośrodkiem.
 3. Propagowanie wiedzy o działalności Ośrodka.
 4. Organizowanie kontaktów z Ofiarodawcami.
 5. Pośredniczenie w utrzymaniu łączności między Ofiarodawcami a Ośrodkiem, szczególnie w akcji „Adopcja serca”.
 6. Organizowanie spotkań, szkoleń i wyjazdów osób świadczących pomoc i współpracujących z Ośrodkiem.
 7.  Udzielanie nagród i stypendiów dla osób pochodzących z Ośrodka lub zasłużonych dla jego działalności.
 8. Podejmowanie innych inicjatyw na rzecz wsparcia materialnego i moralnego Ośrodka.
 9. Współpraca z innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc dla Ośrodka.
 10. Upowszechnianie wiedzy o potrzebie walki z trądem na świecie, organizowanie sympozjów, wykładów, koncertów etc.
 11. Doraźne wspieranie instytucji i projektów humanitarnych dla najbardziej potrzebujących pomocy, szczególnie w obliczu kataklizmów i klęsk żywiołowych.