WESPRZYJ TERAZ

Co robimy

Sekretariat Misyjny w Warszawie organizuje:

  • zbiórkę funduszy na Jeevodaya
  • akcję Adopcji Serca
  • współpracę z Zarządem Ośrodka
  • Pielgrzymkę Pomocników i Przyjaciół Jeevodaya na Jasną Górę
  • obchody Dnia Chorych na Trąd
  • propagowanie informacji o Jeevodaya i o trądzie
  • pobyty pracowników Jeevodaya w Polsce
  • wyjazdy wolontariuszy do Jeevodaya
  • projekt studiów absolwentów Jeevodaya w Polsce
  • doraźną pomoc ofiarom nieszczęść i kataklizmów