WESPRZYJ TERAZ

Zadania zrealizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Album historyczny o Jeevodaya

Album historyczny o Jeevodaya

DOFINANSOWO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Warszawa, 4 lipca 2023 r.

Programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Fundusz Patriotyczny – edycja 2023. Wolność po polsku. Priorytet I

Umowa nr 20 z dnia 02.07.2023

Nazwa zadania: Wydanie 1500 egzemplarzy albumu historycznego o Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł 

Celem projektu jest wydanie albumu historycznego o Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya, ukazującego historie Polaków działających w Indiach na rzecz osób dotkniętych trądem. W książce przybliżamy sylwetki założycieli Ośrodka Jeevodaya: ks. Adama Wiśniewskiego i s. Barbary Birczyńskiej oraz kontynuatorki ich dzieła, dr Heleny Pyz. Swoją postawą dali przykład ofiarności i prawdziwego patriotyzmu.

Albumy mają służyć promowaniu idei dobroczynności, wartości chrześcijańskich i działalności misyjnej Polaków. Będą dostępne podczas wydarzeń organizowanych przez Sekretariat Misyjny Jeevodaya. Część egzemplarzy trafi do szkół, bibliotek i lokalnych społeczności. Chcemy, by wiedza o pracy na rzecz osób trędowatych i naszym Ośrodku zaistniała w świadomości ogółu społeczeństwa. 

Okres realizacji projektu: 25.05.2023 - 15.11.2023.