WESPRZYJ TERAZ

Informacje ogólne o wolontariacie

Jeżeli jesteś zainteresowany/-ana wolontariatem w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya, zachęcamy do zapoznania się z kilkoma podstawowymi informacjami:

1) Jeevodaya jest zamkniętą społecznością i przez czas pobytu wolontariusze są zobowiązani dostosować się do panujących tam norm (często odmiennych od naszych i z punktu widzenia Europejczyka rygorystycznych np. w sprawach kontaktów damsko-męskich czy noszonego ubioru).

2) Warunki życia w Ośrodku nie odbiegają zbytnio od indyjskiej klasy ubogiej – wolontariusze mieszkają w internacie w podobnych warunkach jak mieszkają dzieci (bardzo skromnie, bez wygód). W Ośrodku jest bieżąca woda, a energia elektryczna tylko przez kilka godzin dziennie.

3) Jedzenie indyjskie według niektórych jest bardzo ostre, dużo skromniejsze i bardziej jednostajne niż nasze (mięso jest tylko z okazji uroczystości).

4) Jeevodaya jest Ośrodkiem katolickim i choć mieszkańcy wyznają różne religie, a dzieci to głównie hinduiści, wszyscy codziennie uczestniczą w porannej Mszy św. i wieczornej modlitwie - do czego również są zaproszeni wolontariusze.

5) Wszyscy wolontariusze mają obowiązek podporządkować się zaleceniom i uwagom dr Heleny Pyz (także niemedycznym, dotyczącym zachowania, stroju itp.).

6) Przygotowując się do wyjazdu do Indii, każdy wolontariusz powinien zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń zdrowotnych (malaria, biegunka podróżnych). Trzeba też pamiętać o różnicach kulturowych, klimatycznych oraz o tym, że nasze przedwyjazdowe oczekiwania wobec wolontariatu najpewniej będą inne niż faktyczne doświadczenia zdobyte tam, na miejscu. Taka świadomość może nas uchronić przed rozczarowaniem czy uczuciem niespełnienia.  

Informacje praktyczne: koszty, szczepienia, wiza

Ośrodek Jeevodaya zapewnia nieodpłatnie zakwaterowanie oraz wyżywienie wolontariusza w trakcie pobytu.

Natomiast wolontariusz zobligowany jest do pokrycia kosztów:

  • podróży (bilety lotnicze, kolejowe i autobusowe);
  • wizy;
  • szczepień;
  • ubezpieczenia;
  • kieszonkowego, na wydatki niezwiązane z wolontariatem, np. turystyczne.

Do wyjazdu wolontariackiego wystarczy wiza turystyczna. Wszelkie potrzebne informacje na ten temat (opłaty, wnioski wizowe itd.) znajdują się na stronach: 

https://www.blsindiavisa-poland.com/index.php

http://www.transazja.pl/wiza/Indie 

Szczepienia preferowane przed wyjazdem do Indii wg Wojskowego Instytutu Medycznego (Zakład Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej):

  • Wirusowe zapalenie wątroby A i B
  • Dur brzuszny
  • Błonica i tężec

Wolontariat medyczny

Wolontariuszem medycznym w Jeevodaya może zostać student/ka lub absolwent/ka kierunków medycznych: lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarz, ratownik medyczny, fizjoterapeuta.

Wolontariat polega na wsparciu bieżącej pracy przychodni, mieszczącej się na terenie Ośrodka, w ustalonych godzinach oraz w razie nagłych wypadków. Szczególnie potrzebna jest pomoc przy dorocznych badaniach profilaktycznych całej społeczności Jeevodaya. 

W przychodni w Jeevodaya pacjenci są przyjmowani 2 lub 3 razy w tygodniu. W inne dni wolontariusze medyczni mogą włączyć się w niemedyczne zajęcia (np. pomoc w nauce języka angielskiego, zabawy z dziećmi itd.).

Wolontariat

Ośrodek Jeevodaya jest w dużej mierze samowystarczalnym miejscem i nie realizujemy tam stałych działań wolontariackich. Jesteśmy jednak gotowi przyjąć wszystkie chętne osoby chcące zrobić coś dla innych. Można do nas przyjechać na wolontariat krótki, na 3-4 tygodnie albo na dłużej, 3-6 miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości wolontariusza. 

Wolontariuszom możemy zaoferować zajęcie przy bieżącym funkcjonowaniu ośrodka. Ponadto wolontariusze mogą się zaangażować w opiekę nad najmłodszymi, zabawy ze starszymi dziećmi, dodatkową naukę angielskiego, pomoc w utrzymaniu higieny. W aktywności te trzeba włączyć się umiejętnie, pomimo bariery języka, o której trzeba pamiętać.

Podczas pobytu w Ośrodku wolontariusze mają możliwość poznania miejsca i warunków pracy dr Heleny Pyz, sposobu pomocy trędowatym i innym ubogim mieszkańcom tego terenu. W sprawie wyjazdu wolontariackiego należy skontaktować się indywidualnie z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya w Warszawie. 

Tak jedna z wolontariuszek, Agnieszka Krześniak, opisywała swoje doświadczenie wolontariackie: Mieszkając przez kilka tygodni w Jeevodaya pośród zwykłych ludzi, przyglądając się im oraz ich codziennym czynnościom, uczestnicząc w ich życiu – doświadczyłam prawdziwych Indii. Zetknęłam się z trądem, który w powszechnej świadomości Europejczyków jest chorobą znaną z opisów biblijnych, a studentom medycyny jawi się niekiedy jako reliktowa choroba z podręczników.

Inna wolontariuszka, Urszula Pacześniak opowiadała po wizycie w Jeevodaya: Doktor Helena stała się moim bohaterem. Przez dwa tygodnie w Jeevodaya przywiązałyśmy się do niej bardzo. Hojnie dzieliła się z nami swoim doświadczeniem życia w Indiach, tłumaczyła styl życia Hindusów, opowiadała o tradycji, kulturze i stosunkach między kastami. 

Weronika Bończak tak opisywała swoje wrażenia z pobytu w Jeevodaya: Nigdy w życiu nie czułam się tak, jak po wyjeździe z Jeevodaya - z jednej strony bogatsza w doświadczenie medyczne, kulturowe, życiowe, ale z drugiej strony uboższa. Moje serce bije nadal w Jeevodaya - codziennie jestem tam myślami i zastanawiam się, jak mija dzień. Tym ludziom, od których nauczyłam się tak wiele. Dzięki którym zobaczyłam głęboką, prostą miłość do Boga w miejscu, które gromadzi ludzi wielu wyznań. 

Zachęcamy do zapoznania się z opowieściami innych wolontariuszy, którzy odwiedzili Ośrodek Jeevodaya (poniżej).

Mój wolontariat, Anna Puchalska (2009) - "Kurier Poranny"

Zanim pojawi się działanie, rodzi się idea. Ludzie mają różne pomysły, tak jak różne wartości uważają za ważne i godne podjęcia wysiłku, żeby je zdobyć. Dla mnie praca na zasadzie wolontariatu w egzotycznym kraju jest właśnie taką wartością, do której warto dążyć. 
więcej

Warto pomagać, Wiesława Obuch - Woszczatyńska (2009) - Biuletyn Jeevodaya A.D. 2009

W 1985 jako młoda dziewczyna, uczestniczka ruchu MAITRI, który wysyłał dary dla Matki Teresy z Kalkuty i polskich misjonarzy pracujących w Indiach wraz z przyjaciółmi przez 2 miesiące podróżowałam po Indiach.
więcej

Ośrodek Dżiwodaja, Agnieszka Krześniak (2010) - www.miedzykulturowa.org.pl

Ośrodek Dżiwodaja (Jeevodaya) w stanie Czatisgar (Chhattisgarh) to mały skrawek Indii, do którego pojechałam, aby spotkać dobro.
więcej