WESPRZYJ TERAZ

FUNDUSZE

Fundusz usamodzielnienia

Fundusz usamodzielnienia

Zgromadzone w tym funduszu środki będą użyte w formie doraźnej konkretnej pomocy dla sierot i absolwentów z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej. 

Idea funduszu łączy się z prośbami opiekunów dzieci kończących naukę w Ośrodku, którzy chcieli dać swoim podopiecznym jakąś „wyprawę”. Taka pomoc jest konieczna w przypadku wychowanych w Ośrodku sierot, które nie mają dokąd z niego pójść, a nie są w stanie zarobić na siebie i rodzinę. Czasami sytuacja rodziny jest na tyle trudna, że nie może zapewnić absolwentowi dachu nad głową, ale oczekuje jeszcze pomocy od wykształconego dziecka. 

Fundusz będzie w przyszłości też obejmował  dzieci pracowników Jeevodaya. 

Pracownicy Ośrodka są to w większości wyleczeni trędowaci, którzy poświęcają swój wysiłek współbraciom dotkniętym tą samą chorobą. Otrzymują oni utrzymanie i minimalne honorarium wystarczające jedynie na bieżące potrzeby rodzin. Ich dzieci, będące w większości katolikami, nie powinny pozostawać w Ośrodku dla trędowatych, ale wrócić do środowiska ludzi zdrowych i przyczyniać się do zwalczania trądu oraz krzewienia idei tolerancji i miłosierdzia dla osób dotkniętych tą chorobą, a ciągle odrzucanych i pogardzanych. 

Fundusz zdrowia

Fundusz zdrowia

Przeznaczany jest na pomoc medyczną w przychodniach Jeevodaya. 

Koszt zakupu leków jest największą pozycją w wydatkach Ośrodka. Szczególnie drogie są antybiotyki potrzebne do leczenia gruźlicy, która zbiera obfite plony, ponieważ ludzie w ubogich okolicach nie są w stanie wykupić całej kuracji i nie leczą się w ogóle lub przerywają leczenie po pierwszym miesiącu. Jest to druga, obok trądu choroba związana z biedą i złymi warunkami higienicznymi, w jakich żyją okoliczni wieśniacy.

W 3 przychodniach udzielana jest bezpłatna pomoc oraz dystrybucja leków i materiałów opatrunkowych dla osób dotkniętych trądem i najuboższej ludności. Zespół medyczny odwiedza też kolonie dla osób dotkniętych trądem. Należy pamiętać, że ludzie, którzy mają znamiona trądu, chorują też na „zwykłe” choroby i potrzebują różnorodnej pomocy medycznej, której jednak odmawia się im w tradycyjnym społeczeństwie induskim. Większość nowych przypadków trądu jest diagnozowana „przy okazji”, pacjenci przychodzą z oparzeniami, które wskazują na zaburzenia czucia lub z całkowicie innymi dolegliwościami. Edukacja dotycząca wczesnego wykrywania i możliwości leczenia trądu jest wciąż na tragicznie niskim poziomie.

Niektóre przypadki chorób wymagają też kosztownego leczenia, na które nie mogą pozwolić sobie nawet zasobniejsze rodziny. W roku 2005 jeden z uczniów (Raghunandan) miał zastosowaną kosztowną kurację przewlekłej białaczki, po okresie remisji ponownie potrzebował chemioterapii. Syn paramedyka Lali, Mithlesh, w przeciągu 11 lat życia miał przeprowadzonych 9 specjalistycznych operacji jelit, a pierwszoklasistka Sunita - dwie podobne operacje w pierwszym roku życia – dziś obydwoje są zdrowi. 

Fundusz ogólny

Fundusz ogólny

Wszystkie wpłaty jednorazowe, wpłaty osób oczekujących na Adopcję Serca i Ofiarodawców, którzy decydują się pozostawić całkowitą swobodę Odpowiedzialnym za Ośrodek są kierowane na cel ogólny. Pieniądze przekazane w ten sposób pozwalają swobodnie decydować Zarządowi Ośrodka o ich przeznaczeniu i zaradzać doraźnym, często nieprzewidzianym, potrzebom. 

Fundusz Pomocy Student

Jest to odrębny fundusz – wpłaty darczyńców będą przeznaczane na dodatkowe koszty studiów dla wychowanków naszej szkoły. Ze wspólnej kasy otrzymają pomoc ci, których studia są drogie i Ośrodek nie byłby w stanie pokryć ich kosztów. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w pomoc studentom z Jeevodaya zachęcamy do wspierania funduszu STUDENT. Nawet niewielka pojedyncza wpłata może przyczynić się do dania im szansy na studiowanie tego, czego pragną.

Fundusz ma wspomagać naukę tych absolwentów Jeevodaya, dla których podstawowe środki przeznaczone na wsparcie podopiecznego nie wystarczą na opłacenie czesnego i utrzymanie poza Ośrodkiem. 

Niektórzy absolwenci Jeevodaya studiują na uczelniach w promieniu kilku kilometrów. Mieszkają w Ośrodku i dojeżdżają na zajęcia, w Ośrodku otrzymują wyżywienie, dodatkowo opłacamy tylko koszty nauki w innym zakładzie. W przypadku uczelni oddalonych o kilkadziesiąt i więcej kilometrów od miejsca zamieszkania student musi mieć zapewnione mieszkanie i wyżywienie. To powiększa koszty studiów.

W zależności od uczelni i wybranego kierunku studiów różne są także opłaty za studia. Niektóre płatne studia przekraczają możliwości Ośrodka i dlatego absolwenci muszą najpierw podjąć przez jakiś czas pracę (o ile ją otrzymają), aby na nie częściowo zapracować.

Koszty utrzymania studentów są więc bardzo zróżnicowane. Niektóre nieporównywalnie większe od kosztów Adopcji Serca. Przyjmujemy, że średnio utrzymanie dla studenta w ramach adopcji to 40 euro na miesiąc, jednak jest to przybliżona kwota dla mniej kosztownych studiów.

W bieżącym roku akademickim wspieramy naukę już ponad 50 wychowanków, a liczba stale rośnie, gdyż rosną wymagania stawiane przez zakłady pracy. Część studentów studiuje zaocznie z powodu braku miejsc na uczelniach.