WESPRZYJ TERAZ

MISJA

Od chwili zaistnienia Ośrodek Jeevodaya podjął realizację potrójnej misji:

 • leczenia trędowatych,
 • rehabilitacji społecznej trędowatych przez pracę,
 • kształcenia dzieci z rodzin dotkniętych trądem, które w Indiach zasadniczo nie mają takiej możliwości.

Leczenie

 • Jedyny lekarz w ośrodku od 1989 r. dr Helena Pyz, wspiera ją w pracy dwóch paramedyków i pielęgniarka, laborant i przyuczony aptekarz;
 • Jeevodaya prowadzi  przychodnię dla trędowatych oraz dla okolicznej ubogiej ludności dotkniętej gruźlicą i innymi chorobami (10 000 pacjentów i 100 nowych przypadków trądu rocznie);
 • Jeevodaya udziela pomocy w dwóch innych przychodniach w odległości 200 km od głównej placówki oraz organizuje pomoc medyczną w koloniach trędowatych;
 • Dzieci i dorośli mieszkający w Jeevodaya korzystają z pomocy medycznej w miarę swoich potrzeb, przechodzą też coroczne badania profilaktyczne.

Nauczanie

 • Jeevodaya prowadzi internat dla dzieci z rodzin dotkniętych trądem (ok. 260 miejsc), zapewniając jego mieszkańcom całkowite utrzymanie (mieszkanie, ubranie, wyżywienie, pomoce szkolne);
 • Jeevodaya prowadzi szkołę w języku hindi (klasy 0-12) dla dzieci z internatu oraz dla chętnych z okolicy (razem 1000 uczniów);
 • od 2013 r. Jeevodaya  prowadzi szkołę w języku angielskim (klasy 0-4, 150 uczniów);
 • Jeevodaya wspiera finansowo absolwentów kontynuujących naukę na kursach i wyższych uczelniach (70 osób).

Inne formy pomocy

 • Jeevodaya zajmuje się rehabilitacją społeczną (przez pracę) wyleczonych trędowatych z widocznymi oznakami przebytej choroby;
 • Jeevodaya wspiera na starcie młode rodziny założone w ośrodku;
 • Jeevodaya organizuje i finansuje w razie potrzeby specjalistyczne leczenie niedostępne na miejscu;
 • Ośrodek Jeevodaya uczestniczył w rządowych projektach pomocowych (zwalczanie HIV/AIDS oraz gruźlicy).

Religia

 • placówka katolicka pod opieką duszpasterską pallotynów indyjskich;
 • na terenie ośrodka kościół pod wezwaniem bł. Marii Teresy Ledóchowskiej;
 • mieszkańcy codziennie rano uczestniczą we Mszy św. i po południu w modlitwie różańcowej w intencji dobroczyńców Ośrodka;
 • pacjenci i uczniowie są przyjmowani bez względu na wyznanie;
 • stali mieszkańcy to w większości katolicy i hinduiści, uczniowie są głównie hinduistami.