WESPRZYJ TERAZ

Ludzie

Mieszkańcy i pracownicy

  • wyleczone osoby dotknięte trądem (m.in. „aptekarz”, paramedycy, zarządca, nauczyciele, opiekunki do dzieci, pracownicy rolni) i ich rodziny (100 osób)
  • osoby, które dobrowolnie zdecydowały się udzielać pomocy trędowatym (dr Helena Pyz, pallotyni  indyjscy sprawujący w ośrodku posługę kapłańską i kierujący nim, rodziny chrześcijańskie)
  • sieroty i półsieroty wychowane w ośrodku (14 osób)
  • niepełnosprawni bez możliwości samodzielnej egzystencji (25 osób)
  • uczniowie miejscowej szkoły przebywający podczas roku szkolnego w internacie (400 osób)
  • studenci kontynuujący naukę w pobliskich szkołach i uniwersytetach
  • dochodzący pracownicy spoza ośrodka (nauczyciele, pracownicy rolni i gospodarczy)