WESPRZYJ TERAZ

Kalendarium

Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya został założony w 1969 r. przez polskiego pallotyna ks. Adama Wiśniewskiego SAC przy współpracy s. Barbary Birczyńskiej.

KALENDARIUM JEEVODAYA

- 26 września 1961 – ks. Adam Wiśniewski (doktor medycyny, ksiądz, pallotyn) wyrusza w podróż misyjną do Indii

- 7 października 1961 – przybywa statkiem do portu w Bombaju

- 1961 - 1966 – etapy poszukiwań i pracy w Indiach (m. in. Raipur, Mangalur, Bangalore, Vellore, Parambakam)  – ks. Adam odwiedza różne ośrodki i zdobywa doświadczenie w zakresie leczenia trądu

- od 1963 – pomoc z Polski w postaci paczek po opublikowaniu listu ks. Adama w „Tygodniku Powszechnym” (list do osoby z Polski o sytuacji żywnościowej w Indiach)

- 1966 – pomysł utworzenia polskiej fundacji na rzecz trędowatych w Indiach jako wotum wdzięczności za trwające Millenium chrześcijaństwa w Polsce

- październik 1966 – przyjazd Barbary Birczyńskiej do Indii: dopływa do Bombaju 2 października, przywozi ze sobą m.in. leki, żywność, łóżka, pianino, motocykl i traktor ogrodniczy

- październik – grudzień 1966 – po przybyciu z Polski pierwszej współpracowniczki - Barbary Birczyńskiej (październik 1966) ks. Adam udaje się do Dongargarh – miejsca wyznaczonego na budowę ośrodka leczniczo-rehabilitacyjnego dla trędowatych

- 15 października 1966 – w notatkach ks. Adam zapisuje nazwę przyszłego ośrodka – Jeevodaya (świt życia)

- styczeń 1967 – przeniesienie ośrodka z Dongargarh do Kamakerai

- 1968 – przybywają ochotnicy z Polski

- wrzesień 1968 – ks. Adam wyjeżdża do Londynu na Kongres Leprologów

- 1968/69 – trudności w porozumieniu się z ochotnikami przybyłymi z Polski, decyzja zmiany miejsca założonego ośrodka

- 24 października 1969 – zakup ziemi pod budowę Jeevodaya w okolicy wsi Gatapar (30 km od Raipuru),

- październik – listopad 1969 - rozpoczęcie wykopów pod fundamenty pierwszego domu, poświęcenie kamienia węgielnego (ks. John Weidner, SAC)

- 5 grudnia 1969 – ks. Adam przenosi się na stałe z dobytkiem i dziećmi w okolice Gatapar z poprzedniego miejsca (za mieszkanie służą 3 namioty wojskowe)

- 1970 – budowa pierwszych domów

- 30 stycznia 1971 – uroczyste otwarcie ośrodka w Światowym Dniu Trędowatych (ks. John Weidner, SAC)

- lata 70-te i pocz. lat 80-tych:

*rozbudowa ośrodka, budowa kościoła w Jeevodaya p.w. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

*próba utworzenia przez ks. Adama wraz z s. Barbarą Jacentą (Barbara Birczyńska) nowych zgromadzeń zakonnych (męskiego i żeńskiego) – ostatecznie nie powstały

- 1974 – powołanie Stowarzyszenia Jeevodaya zarządzającego Ośrodkiem

             /zarejestrowane 27 czerwca 1975/

- 6 września 1985 – operacja ks. Adama z powodu raka w jamie brzusznej

- 1986 - ośrodek w Jeevodaya odwiedza prowincjał Polskiej Prowincji Pallotynów – ks. Czesław Parzyszek wraz z księżmi: Stanisławem Kuracińskim, Janem Pałygą i Lesławem Gwarkiem

- 8 września 1986 – spotkanie Heleny Pyz (lekarka, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego) z ks. Stanisławem Kuracińskim (Sekretarz ds. Misji SAC) na imieninach koleżanki, rozmowa o Jeevodaya – chorobie ks. Wiśniewskiego i braku perspektyw w przypadku jego śmierci – decyzja Heleny Pyz o wyjeździe do Indii w celu pomocy w pracy chorego misjonarza

- 1987 – Jeevodaya obejmuje 17 budynków, w tym m.in.: kościół, przychodnię, szkołę, internaty dla dzieci z kolonii trędowatych, budynki mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze

- 31 lipca 1987 – ks. Adam umiera wskutek choroby nowotworowej

- 1 sierpnia 1987 – pogrzeb (grób ks. Adama znajduje się obok wybudowanego przez niego kościoła p.w. bł. Teresy Ledóchowskiej w Jeevodaya)

- 1986 -1996 – s. Barbara pełni rolę Prezydenta Stowarzyszenia (zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Jeevodaya zarządzającego Ośrodkiem)

- 14 lutego 1989 –  dr Helena wyjeżdża do Indii

- 17 lutego 1989 – Helena Pyz przybywa do Jeevodaya i rozpoczyna pracę w Ośrodku

- 31 lipca 1989 – s. Barbara opuszcza Ośrodek (udaje się na południe Indii, gdzie prowadzi dom dla sierot i osób szczególnej troski), ale zachowuje funkcję Prezydenta Stowarzyszenia

- 26 sierpnia 1990 – s. Barbara mianuje dr Helenę na stanowisko dyrektora Ośrodka (pełni ten urząd do 1997)

- 1993 – powstaje Sekretariat Misyjny Jeevodaya w Polsce – założony przez Janinę Michalską w celu wspierania ośrodka Jeevodaya (jako jednostka organizacyjna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego)

- 1996:

- dobrowolna rezygnacja s. Barbary z funkcji Prezydenta Stowarzyszenia, funkcję tę obejmuje Radheshyam Danta (mianowany przez s. Barbarę)

- dr Helena prowadzi rozmowy z Prowincjałem Pallotynów indyjskich w sprawie pomocy duszpasterskiej i administracyjnej

– umowa między Instytutem a Pallotynami w sprawie dalszego prowadzenia Ośrodka

- 15 czerwca 1997 - dyrektorem Ośrodka zostaje o. Abraham Thylammanal /od 1997 w Ośrodku pełnią posługę księża pallotyni indyjscy/

- 1997 – zmiana statutu Stowarzyszenia Jeevodaya (Prezydentem - najwyższy przełożony pallotyński, który mianuje swojego zastępcę oraz skarbnika; zastępcą Prezydenta/dyrektorem Ośrodka zostaje O. Abraham, a skarbnikiem dr Helena Pyz

- 1997-2009 – na terenie Jeevodaya powstaje 6 nowych budynków (2 mieszkalne i 4 gospodarcze)

- 1999 – 10-klasowa szkoła w Jeevodaya zostaje zarejestrowana na prawach państwowych (Szkoła im. M. Kopernika klasy I-V, Szkoła im. Ks. A. Wiśniewskiego klasy VI-X)

- 2001 – umowa między Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w Indiach a Instytutem Świeckim Pomocnic Maryi Jasnogórskiej, Matki Kościoła (obecnie Instytut Prymasa Wyszyńskiego) dotycząca kierowania Ośrodkiem Jeevodaya

- marzec 2003 – wizyta w Jeevodaya Anny Rastawickiej - Odpowiedzialnej generalnej Instytutu i towarzyszącej jej Anny Sułkowskiej

- 2005 – dr Helena Pyz otrzymuje, na wniosek ambasadora Polski w Indii, order Polonia Restituta

- 25 czerwca 2006 – ustanowienie prawne Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya jako jednostki wewnętrznej Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

- 6 grudnia 2006 – powrót s. Barbary na stałe do Ośrodka

- 2007 - przyjazd trójki absolwentów szkoły w Jeevodaya na studia do Polski

- 2008 – rozpoczęcie budowy nowego budynku szkolnego

- 1 czerwca 2008 – otwarcie na terenie placówki Jeevodaya centrum pomocy chorym na HIV/AIDS we współpracy z Komisją Zdrowia przy Episkopacie Indii

- 2009 – utworzenie 2 kolejnych klas, 11 i 12 i rozpoczęcie przyjęć uczniów z okolicznych wiosek (integracja)

- stan administracyjny i gospodarczy Ośrodka w 2009: teren Jeevodaya zajmuje 22,68 ha ziemi, w tym: pod budynkami 4,5 ha i uprawnej ok. 18 ha; uprawiane są głównie: ryż, pszenica, kukurydza, soczewica, orzeszki ziemne i słoneczniki, drzewa owocowe i warzywa na terenie przydomowym; zwierzęta hodowlane: krowy, trzoda chlewna, drób, króliki, świnki morskie

- maj/czerwiec 2016 - przyjazd do Polski na operację głowy podopiecznej Jeevodaya, Snehy

- lipiec 2016 - przyjazd do Polski grupy młodzieży z Jeevodaya na Światowe Dni Młodzieży

- grudzień 2016 - przyjazd do Polski Patrycji i Marianny (nauka języka angielskiego, nauka języka polskiego, poznanie kraju założyciela Ośrodka Jeevodaya)

- 24 stycznia 2017 - śmierć Anny Sułkowskiej, kierownika Sekretariatu po rocznej chorobie nowotworowej

- luty 2017 - powołanie nowego kierownika Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya, Marzeny Kozak

- 16 marca 2018 - podpisanie nowej umowy o współpracy między Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego w Indiach a Instytutem Prymasa Wyszyńskiego