WESPRZYJ TERAZ

Odznaczenia

Doktor Helena Pyz za swą pracę na rzecz trędowatych  otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia.

W 2005 Roku otrzymała, na wniosek ambasadora Polski w Indii, order Polonia Restituta, "w uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej".

Jest damą orderu „Ecce Homo” przyznawanego przez Kapitułę z siedzibą w Tomaszowie wybitnym działaczom społecznym; „za pełnię życia i poświęcenie, by inni ludzie również przeżywali jego pełnię, za miłość i szczodrość w jej rozdawaniu”.

Otrzymała wyróżnienie "Zasłużonemu" od Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. "Za ochranianie wartości najwyższej, jaką jest życie ludzkie; za wrażliwość na krzywdę, cierpienie, chorobę i niedostatek; za wiarę w ludzką życzliwość; za dbanie o godność człowieka, a także o honor i prestiż stanu lekarskiego".

W 2006 r. dr Helena Pyz otrzymała Medal "Tym, którzy czynią dobro" od poznańskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio". 

W 2007 r. doktor Helena otrzymała medal „Gloria Medicinae”, za wybitne zasługi dla medycyny. "Medal jest symbolem wdzięczności dla tych, których życie, czyny i dzieła przepojone są pragnieniem pomocy ludziom i ulżenia ich cierpieniom. Dla tych, których osiągnięcia w służbie człowiekowi stwarzają lepszy świat dla całej ludzkości. Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego. Za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia. Za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego. Za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego". 

Najcenniejszym dla niej odznaczeniem jest "Order Uśmiechu", który otrzymała w 2008 roku, na wniosek młodzieży z Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie. 

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w Lublinie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej przyznały Pani Doktor tytuł „Przewodnika po życiu”. A Stowarzyszenie Miłośników Skubianki uznało ją za "Wyjątkową osobowość".

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie natomiast wyróżnił dr Helenę Nagrodą Pontifici (2013r.) Nagroda jest przyznawana Budowniczym mostów, "za zasługi w szerzeniu wartości dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich". 

Dr Helena została również wyróżniona hinduską nagrodą "Jio dil se" (żyj sercem), przyznawaną przez rozgłośnię radiową w stanie Chhattisgarh. Do tej nagrody zgłosiły ją dzieci z Jeevodaya. 

24 kwietnia 2015 r. w Warszawie podczas uroczystości podsumowujących 60. rocznicę nawiązania polsko-indyjskich stosunków dyplomatycznych doktor Helena otrzymała odznakę honorową Bene Merito. To wyróżnienie jest przyznawane dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju relacji polsko-indyjskich. "W uznaniu zasług w promowaniu i wzmacnianiu pozycji Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej" - głosiła laudacja.

W maju 2015 r. Fundacja im. Kardynała Adama Kozłowieckiego przyznała Helenie Pyz nagrodę "Serce bez granic" za zasługi na rzecz misji oraz za pomoc najbardziej potrzebującym. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Sandomierzu. Laureatka powiedziała: "Jestem wzruszona. Jest to przykład przyjaźni afrykańsko-indyjskiej. Po raz pierwszy statuetka trafi na kontynent indyjski". Podkreśliła, że tytuł i nazwa statuetki to coś bardzo zobowiązującego. "Człowiek ma tylko jedno serce i tam, gdzie jest posłany do pracy, jest też zobowiązany wkładać w nią całe serce. W jakim stopniu jest ono bez granic, zależy przede wszystkim od Tego, który dał nam to serce, Tego, który obdarza nasze serca swoją miłością - Boga".

Doktor Helena Pyz jest laureatką nagrody TOTUS 2015, przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda ta to najbardziej prestiżowe wyróżnienie Kościoła katolickiego w Polsce. Nagrodę pieniężną dr Helena zdecydowała się przekazać młodym z Jeevodaya, aby jak największa ich grupa mogła wziąć udział w ŚDM w Krakowie, w ramach wspólnie realizowanego przez Fundację i Sekretariat projektu Dni Młodych bez Granic.

Doktor Helena jest jedną z czterech osób, które otrzymały wyróżnienie specjalne w V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" . Ideą nagrody przyznawanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego jest ukazywanie pozytywnych postaci i czynów "powstańców czasu pokoju”.

15 grudnia 2016 r. dr Helena Pyz została laureatką nagrody Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pro Dignitate Humana za "pełne poświęcenie i bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej". 

6 grudnia 2018 r. dr Helena Pyz została wyróżniona przez Rzecznika Praw Dziecka Odznaką Honorową Za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka, INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. "Dziękuję za Pani pracę na rzecz najmłodszych - pisał w liście Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak - Pani zaangażowanie w budowanie świata przyjaznego dzieciom i wolnego od przemocy jest jedną z najważniejszych dróg do wolności i poszanowania praw człowieka. Swoją postawą udowadnia Pani także jak ważnym elementem współczesności powinna być dziecięcia partycypacja, czyli umożliwienie najmłodszym jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu publicznym". 

23 października 2019 r. dr Helena Pyz została odznaczona Medalem Komisji Episkopatu Polski ds. Misji „Benemerenti in Opere Evangelizationis”. Została wyróżniona w kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła”.

W grudniu 2019 r.  Pani Doktor otrzymała również statuetkę „Człowiek bez barier 2019” (Wyróżnienie). W publikacji Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Jury Konkursu tak opisało jej działalność: "Helena Pyz nie boi się ryzyka. Wierzy w boski plan i misję, którą każdy ma do wykonania. Jej misją jest pomoc innym. Szpitale, sanatoria, ośrodki zdrowia poznała najpierw jako 10-latka, gdy zachorowała na polio. Trudne doświadczenia przekuła w swój zawód".

6 października 2021 r. dr Helena Pyz otrzymała Medal "Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich". Pani Grażyna Rybak w imieniu lekarzy podziękowała za wieloletnią pracę dr Heleny. "Za wytrwałą i profesjonalną pomoc dla chorych na trąd w Indiach. Za wzorcowe dla innych lekarzy realizowanie powołania lekarskiego. Za twórcze reprezentowanie pracy polskiego lekarza za granicą. Za świadczenie czynem o tym, co znaczy być lekarzem katolickim".