WESPRZYJ TERAZ

Wspieramy Fundusz zdrowia

2017-09-18

Fundusz zdrowia stanowi podstawową formę pomocy dla Ośrodka Jeevodaya w leczeniu chorych na trąd. Oprócz regularnego leczenia wspiera profilaktykę trądu oraz, w razie potrzeby, finansuje leczenie w innych placówkach leczniczych. Wybierając Fundusz zdrowia, przynosimy ulgę w cierpieniu  naszym podopiecznym.

Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach powstał, by nieść pomoc chorym na trąd i ich rodzinom. Ta bakteryjna choroba zakaźna rozprzestrzenia się szczególnie w miejscach biedy i ubóstwa, braku higieny i niedożywienia – i ludziom pochodzącym z takich miejsc służy Jeevodaya. Pomoc chorym obejmuje różne problemy, począwszy od zaradzenia ukrywaniu choroby przez dotkniętych trądem (z lęku przed odrzuceniem) po drogę zdrowienia i powrót do normalnego życia w społeczeństwie. Profilaktyka w tej dziedzinie prowadzi do uświadomienia, że – w początkowym stadium – jest możliwe całkowite wyleczenie chorego, a nawet gdy jest już mocno okaleczony –zatrzymanie dalszych skutków choroby i skuteczna rehabilitacja. Ważne miejsce zajmuje motywacja, leczenie i poczucie sensu życia dla odrzuconych trędowatych. Temu służy Ośrodek Jeevodaya, który stara się przywracać godność podopiecznym i ich rodzinom.

Fundusz zdrowia, który Państwo wspierają, stanowi podstawową formę pomocy dla Ośrodka Jeevodaya w leczeniu chorych na trąd, zarówno korzystających z przychodni na miejscu, jak i w przychodniach tzw. dojazdowych. Do nich dr Helena i jej współpracownicy docierają raz w miesiącu, aby służyć chorym pomocą medyczną. Dr Helena Pyz jest jedynym lekarzem w Ośrodku, pomocą służą jej paramedycy, laborant, „aptekarz”, kierowca. Leki są wydawane na miejscu; pozostaje do rozwiązania mało znany nam problem – mobilizowanie chorych do regularnego ich zażywania. Nasi chorzy podopieczni są często analfabetami, tabletki rozróżniają za pomocą wielkości, kształtów i kolorów i nie zawsze rozumieją potrzebę samodyscypliny w leczeniu, zwłaszcza, gdy zmiany chorobowe szybko ustępują. Pracownicy medyczni dokładają wszelkich starań, aby pomoc im była skuteczna, a leczenie przynosiło oczekiwane efekty.

Polscy ofiarodawcy hojnie dzielą się środkami materialnymi ze swoimi braćmi na indyjskiej ziemi. Idąc za wezwaniem Chrystusa do czynienia miłosierdzia, pomagają chorym na trąd m.in. przez pośrednictwo Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya. Sekretariat co roku otrzymuje informacje z Indii na temat wydatkowania przysyłanych środków na cele medyczne.

Oto bieżący przykład. Zgodnie ze sprawozdaniem (za 2015 rok) „w przychodniach Ośrodka udzielono 17,345 porad lekarskich, podjęto leczenie 48 nowych przypadków trądu i 38 nowych przypadków gruźlicy. Wykonano konieczne badania laboratoryjne, drobne zabiegi, iniekcje. Pacjenci zostali zaopatrzeni w leki, opatrunki. Na zakup leków i wydatki na cele medyczne wydano 2.781.913,00 INR (rupii indyjskich)”. Te konkretne liczby obrazują pomoc świadczoną przez Państwo naszym podopiecznym. Mamy świadomość, że pomoc ta rzadko wynika z naszego dostatku, ale to często wdowi grosz wrzucany do wspólnej skarbony dla najuboższych.

Oprócz regularnego leczenia chorych zdarzają się niespodziewane wydatki, które jednorazowo pochłaniają wielkie środki finansowe. Wobec niektórych osób trzeba zastosować leczenie w innych placówkach leczniczych. W ostatnim czasie były to m.in. pobyt Ayjuba w szpitalu, który kosztował 75 tysięcy rupii, leczenie Pahuna – 25 tysięcy rupii (za półtora dnia pobytu w szpitalu) czy ucznia, który złamał nogę na boisku – 30 tysięcy rupii. I w tę pomoc Ośrodka naszym podopiecznym włączają się niewątpliwie wszyscy ofiarodawcy w ramach wpłat na Fundusz zdrowia.

Wdzięczni za Państwa współpracę w pomaganiu najuboższym, zachęcamy do świadomego wybierania Funduszu zdrowia jako środka do przynoszenia ulgi w cierpieniach naszych podopiecznych oraz o modlitwę w intencji chorych. Ufamy, że wymiana darów poprzez wdzięczność serc i modlitwę pomnoży dobro i już teraz, w codziennym życiu, pozwoli nam cieszyć się rzeczywistością Nieba.