WESPRZYJ TERAZ

Totus dla Heleny Pyz

2015-10-10

Doktor Helena Pyz została laureatką tegorocznej nagrody TOTUS 2015 w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Nagroda ta – najbardziej prestiżowe wyróżnienie Kościoła katolickiego – jest przyznawana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

„Jestem wdzięczna i dumna, że Fundacja zaszczyciła mnie przyznaniem nagrody TOTUS. – powiedziała dr Helena na nagranym w Indiach podziękowaniu - ale jestem też zażenowana.

Cała moja lekarska posługa była i jest ukierunkowana na człowieka. A przecież to jest zwykle lekarskie powołanie. Mam więc głęboką świadomość, że tak prestiżową nagrodę dostaję niezasłużenie. To, że pracuję akurat w Indiach, w miejscu – jak wierzę – wskazanym mi przez Pana Boga, jest dla mnie przywilejem. Mam wielką radość, mimo oczywistych trudności i rozmaitych przeszkód, że mogę pomagać ludziom, i to ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. To nie tylko satysfakcja bycia potrzebną. Dodatkowo jeszcze dostaję wiele wyrazów miłości, wdzięczności od moich jakże licznych podopiecznych. – kontynuowała dr Helena - I to nie tylko równoważy codzienny trud, ale jest samo w sobie nagrodą i wielką satysfakcją. Dlatego nagrodzenie mnie TOTUS-em, zwykłej pracy lekarskiej, jest też dla mnie zobowiązaniem na przyszłość”.

Nagrodę wręczył Kardynał Kazimierz Nycz, a w imieniu laureatki odebrała Anna Sułkowska, kierownik Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya, która oświadczyła, że Nagrodę finansową dr Helena postanowiła przekazać na rzecz Ośrodka Jeevodaya, w tym na przyjazd jak największej grupy młodych na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, aby także oni mogli zaczerpnąć ze skarbnicy dziedzictwa św. Jana Pawła II.(AS)