WESPRZYJ TERAZ

Światowe Dni Młodzieży w Jeevodaya

2015-03-30

Nasi młodzi przyjaciele z Jeevodaya zebrali się na kolejnym spotkaniu w ramach przygotowań do ŚDM. Grupa robocza miała za zadanie przedyskutować i przygotować przebieg spotkania. Po uzgodnieniu z księdzem postanowili, że będzie to ich głębsze przygotowanie do świąt Paschy, wybrali jako temat szczegółowy naukę Kościoła na temat grzechu, przebaczenia, pokuty i zmartwychwstania.

Na spotkanie w szkolnej kaplicy przyszło i przyjechało, z miejsc gdzie studiują lub pracują, 30 dziewcząt i chłopców. Po zapoznaniu się z tym, co na wybrany temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, młodzi próbowali określić własnymi słowami, co rozumieją pod każdym z tych pojęć. Z uwagą też słuchali dopowiedzi dr Heleny i ks. Vijaya. W dalszej części rozważali wybraną do tematu przez siebie perykopę z Ewangelii św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Po wspólnej medytacji nad Słowem Bożym rozdzielili się na małe grupy, w których każdy mógł podzielić się swoimi odczuciami i myślami. Tę część podsumował katechezą o Zmartwychwstaniu Jezusa ks. Dyrektor. 

Jestem bardzo szczęśliwa, że widziałam jak aktywnie i z zaangażowaniem młodzież uczestniczy w spotkaniu na ten niełatwy temat. Na początku spotkania wręczyłam przedstawicielowi młodzieży miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży otrzymane od duszpasterza młodych diecezji warszawsko-praskiej, a dr Helena krótko opowiedziała znaczenie i historię symboli. A na koniec opowiedziałam o planach i przebiegu projektu Młodzi bez Granic, o tym, że młodzi z Polski także przygotowują się, aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Indii. Przypomniałam, że ich spotkanie wpisuje się w obchody XXX Dnia Młodzieży obchodzonego w Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach na całym świecie. W przekazaniu wiadomości pomógł mi Manoj, który właśnie wrócił z Bangalore po zakończeniu studiów. Od siebie dodał, że Dni Młodych będą obchodzone nie tylko w Polsce, ale że w Jeevodaya też będzie święto i nie jest najważniejsze kto pojedzie do Polski, ale co z tych spotkań wyniosą. Do następnego spotkania dostali do rozważenia tegoroczne hasło „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt 5,8) zadane przez papieża Franciszka. (AS)