WESPRZYJ TERAZ

Pierwsza wizyta w Jeevodaya

2017-08-17

Nowy kierownik Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya, Marzena Kozak, po raz pierwszy udała się z wizytą do Jeevodaya. Podróż odbyła się razem z powracającymi dr Heleną Pyz po urlopie i Patrycją oraz Marianną po kursie językowym w Polsce. Blisko 3-tygodniowy pobyt upłynął w gorącej (dosłownie) atmosferze z temperaturą powyżej 35 stopni i dużą wilgotnością (pora deszczowa). W tym czasie Pani Kierownik zapoznała się z funkcjonowaniem Ośrodka, szkoły i przychodni oraz najważniejszymi, czyli  podopiecznymi, m.in. z dziećmi adopcyjnymi. Przyglądając się i uczestnicząc w życiu Ośrodka udało się podpatrzeć pracę w kuchni, uprawę roli, nauczających pedagogów. Dwukrotne spotkanie z prowincjałem księży Pallotynów, który jest też Prezydentem Stowarzyszenia Jeevodaya, miało na celu omówienie zasad dalszej współpracy między Ośrodkiem a Sekretariatem.

Do końca roku chcielibyśmy określić nowe ramy współpracy, a także urządzić i skompletować bibliotekę na terenie Ośrodka.