WESPRZYJ TERAZ

Operacja Sneha

2015-03-04

W styczniu 2015 r. Sekretariat Misyjny Jeevodaya wraz z Fundacją Heleny Pyz – Świt życia ogłosiły rozpoczęcie zbiórki funduszy pod wspólnym hasłem Operacja Sneha na pomoc dla chorej dziewczynki z Jeevodaya. 

Sneha urodziła się w 2006 r. i została przyniesiona do Ośrodka w pierwszym dniu życia z poważnie uszkodzoną czaszką. Mimo leczenia podjętego w Indiach i przeprowadzonej operacji nadal ma miękką głowę wskutek ubytku kości. Cierpi też na sporadyczne napady padaczkowe. Konieczne jest dalsze leczenie i kolejna operacja przeszczepu w miejscu ubytku kości czaszki, kiedy głowa dziecka przestanie rosnąć. W Polsce możliwości diagnozowania, leczenia i rehabilitacji są lepsze, dlatego wspólnie z dr Heleną Pyz zdecydowaliśmy o próbie zorganizowania pomocy dla dziecka w naszym kraju. 
Projekt sprowadzenia Snehy do Polski łączy się z wieloma okolicznościami, które musimy przewidzieć, a nie wszystkie zależą od nas. Obecnie zostały podjęte starania o uzyskanie dla niej paszportu, co jest pierwszym warunkiem dalszych naszych działań. Gdyby nie udało się go otrzymać, będziemy się starać przeprowadzić jej leczenie w możliwie najlepszym szpitalu w Indiach. 

Prośba Sekretariatu Misyjnego Jeevodaya o pomoc na rzecz dziecka spotkała się z Państwa natychmiastowym i wzruszającym odzewem, dzięki czemu możemy mieć nadzieję, iż podjęte działania przyczynią się do poprawy zdrowia Snehy. (AS)