WESPRZYJ TERAZ

Nowy fundusz pomocy STUDENT

2017-08-23

Sekretariat Misyjny Jeevodaya uruchomił nowy fundusz pomocy STUDENT. Fundusz ma wspomagać naukę tych absolwentów Jeevodaya, dla których podstawowe środki przeznaczone na wsparcie podopiecznego nie wystarczą na opłacenie czesnego i utrzymanie poza Ośrodkiem. 

 

Najbardziej popularnym funduszem pomocy Ośrodkowi Jeevodaya jest Adopcja Serca. Trwa ona od rozpoczęcia nauki dziecka (a w przypadku dzieci pracowników lub sierot od chwili zamieszkania u nas) do momentu jej zakończenia. Obejmuje również studentów uczących się poza Ośrodkiem.

Niektórzy absolwenci Jeevodaya studiują na uczelniach w promieniu kilku kilometrów. Mieszkają w Ośrodku i dojeżdżają na zajęcia, w Ośrodku otrzymują wyżywienie, dodatkowo opłacamy tylko koszty nauki w innym zakładzie. W przypadku uczelni oddalonych o kilkadziesiąt i więcej kilometrów od miejsca zamieszkania student musi mieć zapewnione mieszkanie i wyżywienie. To powiększa koszty studiów.

W zależności od uczelni i wybranego kierunku studiów różne są także opłaty za studia. Niektóre płatne studia przekraczają możliwości Ośrodka i dlatego absolwenci muszą najpierw podjąć przez jakiś czas pracę (o ile ją otrzymają), aby na nie częściowo zapracować.

Koszty utrzymania studentów są więc bardzo zróżnicowane. Niektóre nieporównywalnie większe od kosztów Adopcji Serca. Przyjmujemy, że średnio utrzymanie dla studenta w ramach adopcji to 40 euro na miesiąc, jednak jest to przybliżona kwota dla mniej kosztownych studiów.

W bieżącym roku akademickim wspieramy naukę już ponad 50 wychowanków, a liczba stale rośnie, gdyż rosną wymagania stawiane przez zakłady pracy. Część studentów studiuje zaocznie z powodu braku miejsc na uczelniach.

Dlatego oprócz Adopcji Serca, którą obejmujemy jak dotąd wszystkich studiujących absolwentów Jeevodaya, w tym roku otworzyliśmy nowy fundusz STUDENT. Jest to odrębny fundusz – wpłaty darczyńców będą przeznaczane na dodatkowe koszty studiów dla wychowanków naszej szkoły. Ze wspólnej kasy otrzymają pomoc ci, których studia są drogie i Ośrodek nie byłby w stanie pokryć ich kosztów. Wszystkich, którzy zechcą włączyć się w pomoc studentom z Jeevodaya zachęcamy do wspierania funduszu STUDENT. Nawet niewielka pojedyncza wpłata może przyczynić się do dania im szansy na studiowanie tego, czego pragną.

Wpłat można dokonywać na konto Sekretariatu z dopiskiem STUDENT.