WESPRZYJ TERAZ

Medal „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich”

2021-10-08

W  środę, 6 października dr Helena Pyz spotkała się z lekarzami Oddziału Mazowieckiego bł. dr Ewy Noiszewskiej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Najpierw odbyła się wspólna modlitwa podczas Mszy św. w katedrze warszawsko-praskiej, a następnie spotkanie w sali konferencyjnej.

Grono lekarskie, na czele z dr Grażyną Rybak, wręczyło dr Helenie Medal „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenie Lekarzy Polskich”. W uzasadnieniu czytamy:

- za wytrwałą i profesjonalną pomoc dla chorych na trąd w Indiach;

- za wzorcowe dla innych lekarzy realizowanie powołania lekarskiego;

- za twórcze reprezentowanie pracy polskiego lekarza za granicą;

- za świadczenie czynem o tym, co znaczy być lekarzem katolickim.

Po ceremonii misjonarka wygłosiła prelekcję o realiach pracy dla osób trędowatych w Indiach. Składamy najserdeczniejsze gratulacje.

O licznych nagrodach i wyróżnieniach przyznanych dr Helenie na przestrzeni ostatnich 15 lat można poczytać w zakładce: http://www.jeevodaya.org/pl/helena-pyz/odznaczenia