WESPRZYJ TERAZ

Indie – kraj, gdzie lekarz jest na wagę złota

2020-05-10

PRZYCZYNY

Z mojego doświadczenia wynika, że przyczynami chorób, najczęściej dotykających ubogich, są w Indiach: niedożywienie, brak higieny osobistej – związanej ze skromnymi warunkami mieszkaniowymi i brakiem bieżącej wody, niedostateczna wiedza i świadomość zakaźności chorób, niewystarczająca opieka medyczna na podstawowym poziomie, znikoma profilaktyka zarówno chorób, jak i słaba opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie. Państwo zapewnia darmowe leczenie, ale tylko w teorii, ponieważ brakuje lekarzy i leków.

NAJGROŹNIEJSI „ZABÓJCY”

Najgroźniejsi „zabójcy” to gruźlica i AIDS – tu winą są zarówno ww. przyczyny, niski poziom edukacji, jak również koszty diagnozowania i leczenia. Biorąc udział w państwowych programach zwalczania obu tych chorób, widziałam, że są zarówno niedopracowane teoretycznie (nie obejmują wszystkich), jak i źle prowadzone praktycznie (brak kwalifikacji i dobrej woli, korupcja i wszystkie ludzkie negatywne czynniki, np. lenistwo).

Miałam przypadki wszystkich rodzajów gruźlicy: skóry i węzłów chłonnych, płuc, jelit i innych narządów wewnętrznych, narządów rodnych, kości, w tym kręgosłupa, opon mózgowych i mózgu, oka itp., trudne do diagnozowania, wymagające długiego leczenia (od 6 miesięcy do roku).

W niektórych rejonach (dżungla i tereny podmokłe) szerzy się malaria i wszystkie jej powikłania, także wieloletnia anemia sierpowata. Zwykłe choroby bakteryjne i wirusowe, nieprawidłowo leczone, też często kończą się powikłaniami, ze skutkiem śmiertelnym włącznie. Infekcje układu pokarmowego, związane z zanieczyszczeniem jedzenia, źle lub zbyt późno leczone również prowadzą do poważnego zagrożenia życia, głównie z powodu odwodnienia i braku „zapasów” elektrolitowych i witaminowych w organizmie pacjenta.

TRUD LECZENIA TRĄDU

Trąd, jeśli nie jest rozpoznany we wczesnym stadium, prowadzi do trwałych okaleczeń. Leczenie choroby jest łatwe i tanie, ale wymaga współpracy pacjenta z lekarzem, dyscypliny i długiej kuracji. Nieleczone rany prowadzą do śmiertelnych infekcji, zniekształcenia kończyn czy uszkodzenia oczu, do trwałej niezdolności do pracy. W Indiach dodatkowo „eliminują” chorych na trąd ze społeczności, w której żyli, z powodu utartych mitów i systemu kastowego.

SKUTKI DLA LUDNOŚCI

Choroby skórne, zarówno infekcyjne, jak i na innym tle, są trudne w leczeniu, ponieważ jest za mało lekarzy specjalistów. Traktowanie wrodzonych defektów i niepełnosprawności jako „zawinionych” (nawet w poprzednim wcieleniu) też prowadzi do zaniedbań i zachorowań, co ma fatalne skutki.

W XXI wieku w tym ogromnym, rozwijającym się kraju, skandalem jest zarówno poziom życia (niedożywienie ilościowe i jakościowe), jak i edukacji, co skutkuje dramatycznie krótkim średnim czasem życia mieszkańca Indii (ok. 45 lat). Składa się na to w dużej mierze śmiertelność noworodków i małych dzieci oraz młodych kobiet w okresie okołoporodowym.

Helena Pyz

Tekst napisany dla Dwumiesięcznika Papieskich Dzieł Misyjnych (maj-czerwiec 2020)