WESPRZYJ TERAZ

Dzień Chorych na Trąd

2018-01-08

W ostatnią niedzielę stycznia obchodzimy już po raz 65. Światowy Dzień Walki z Trądem nazywany też Dniem Trędowatych. Msza święta w intencji wszystkich chorych i osób ich wspierających odbędzie się o godz. 12.30 w katedrze warszawsko-praskiej (ul. Floriańska 3).


Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę, a po mszy świętej - na spotkanie w podziemiach katedry przy filiżance indyjskiej herbaty.

Organizacje wspierające ludzi dotkniętych trądem starają się przypomnieć światu, że gdzieś na jego peryferiach żyją ludzie dotknięci nie tylko cierpieniem spowodowanym tą chorobą, ale przede wszystkim wykluczeniem społecznym, które jej towarzyszy.

Na świecie wykrywa się ponad 200 000 nowych zachorowań rocznie. Nieznana jest ilość przypadków niewykrytych. Często choroba w chwili wykrycia już jest zaawansowana i spowodowała nieodwracalne skutki w postaci utraty czucia, uszkodzeń dłoni, stóp, twarzy. Indie i kraje sąsiednie odpowiadają za 70% nowych przypadków zachorowań na świecie. Kilka lub kilkanaście milionów osób jest trwale okaleczonych przez trąd i wyrzucanych na margines społeczeństwa.

Sekretariat Misyjny Jeevodaya wspiera „polski” Ośrodek Rehabilitacji Trędowatych w Indiach. Został on założony dla uczczenia Milenium chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie przez polskiego Pallotyna ks. Adama Wiśniewskiego, a od prawie 30 lat pracuje w nim lekarka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, dr Helena Pyz. W Jeevodaya wykrywa się rocznie ok. 100 nowych przypadków trądu, pod opieką ośrodka pozostaje kilka tysięcy wyleczonych trędowatych. Ośrodek zapewnia możliwość nauki 300 dzieciom z rodzin osób okaleczonych trądem. Mieszkają w internacie i uczą się w prowadzonej przez Jeevodaya szkole. Pomoc ta jest świadczona dzięki wsparciu z Polski i innych krajów.

Sekretariat Misyjny Jeevodaya organizuje obchody Dnia Chorych na Trąd – w tym szczególną modlitwę za osoby dotknięte trądem oraz tych, którzy im pomagają. Stara się przypominać, że trąd wciąż istnieje, jest nadal trudnym do rozwiązania problemem i że każdy z nas może się przyczynić do jego wyeliminowania.

Szczególną okazją do wspólnej modlitwy będzie I rocznica śmierci śp. Anny Sułkowskiej.