WESPRZYJ TERAZ

Album historyczny o Ośrodku Jeevodaya

2023-10-15

W maju br. Sekretariat Misyjny Jeevodaya otrzymał grant w wysokości 100 000 zł w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego „Fundusz Patriotyczny – edycja 2023. Wolność po polsku”. Celem projektu było wydanie 1500 egzemplarzy albumu historycznego o Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya. Autorką książki jest Beata Zajączkowska, dziennikarka Radia Watykańskiego, a zdjęcia i materiały graficzne zawarte w albumie pochodzą z archiwum naszego Sekretariatu. W książce przybliżyliśmy sylwetki założycieli Ośrodka Jeevodaya: ks. Adama Wiśniewskiego i s. Barbary Birczyńskiej oraz kontynuatorki ich dzieła, dr Heleny Pyz. Swoją postawą dali przykład ofiarności i prawdziwego patriotyzmu.

Albumy będą służyć promowaniu idei dobroczynności, wartości chrześcijańskich i działalności misyjnej Polaków. Będą dostępne na naszym stoisku w styczniu podczas Dnia Chorych na Trąd, w kwietniu na pielgrzymce na Jasną Górę i podczas majowego pikniku w ogrodzie. Część egzemplarzy trafi do szkół, bibliotek i lokalnych społeczności. Chcemy, by wiedza o pracy na rzecz osób trędowatych i naszym Ośrodku zaistniała w świadomości ogółu społeczeństwa. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt.
Druk: Drukarnia READ ME z Łodzi
Opracowanie graficzne: Iwo Sajdak
Korekta: Wiesława Dąbrowska-Macura
Koordynacja projektu: Agata Napiórkowska
Zdjęcie z okładki: Adam Rostkowski
Przygotowanie materiałów z archiwum SMJ: Agata Napiórkowska i Adam Rostkowski
 

Publikacja nie jest przeznaczona na sprzedaż. Jeśli ktoś jest zainteresowany otrzymaniem takiego albumu, prosimy o składanie zamówień e-mailowo (biuro@jeevodaya.org) lub telefonicznie (22 673 02 65). Koszt wysyłki: 8 zł.