WESPRZYJ TERAZ

Album historyczny o Jeevodaya

2023-07-04

Sekretariat Misyjny Jeevodaya otrzymał grant w wysokości 100 000 zł w ramach programu Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego „Fundusz Patriotyczny – edycja 2023. Wolność po polsku”. Celem projektu będzie wydanie 1500 egzemplarzy albumu historycznego o Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya. W książce przybliżymy sylwetki założycieli Ośrodka Jeevodaya: ks. Adama Wiśniewskiego i s. Barbary Birczyńskiej oraz kontynuatorki ich dzieła, dr Heleny Pyz. Swoją postawą dali przykład ofiarności i prawdziwego patriotyzmu.

Albumy będą służyć promowaniu idei dobroczynności, wartości chrześcijańskich i działalności misyjnej Polaków. Będą dostępne na naszym stoisku w styczniu podczas Dnia Chorych na Trąd, w kwietniu na pielgrzymce na Jasną Górę i podczas majowego pikniku w ogrodzie. Część egzemplarzy trafi do szkół, bibliotek i lokalnych społeczności. Chcemy, by wiedza o pracy na rzecz osób trędowatych i naszym Ośrodku zaistniała w świadomości ogółu społeczeństwa.