PODPORA TEĎ

Pracownicy

Helena Pyz - Lékařka, která je od roku 1989 zodpovědná za rehabilitační centrum malomocných v Indii. Kromě lékařské práce má na starosti finance centra, také pomáhá při výchově mladého pokolení, udržuje kontakt s dárci po celém světě a sekretariátem v Polsku. Je autorkou většiny textů na těchto internetových stránkách.

Janina Michalská – pedagožka a spoluzakladatelka Institutu Primase Wyszynskieho. V roce 1993 založila a zorganizovala chod Misijního Sekretariátu Jeevodaya. Do roku 2006 byla v Jeevodaye mnohokrát, za svými “vnuky a vnučkami” jezdila velice ráda. Jeevodayské děti jí říkaly “Nani”, babička. I dále pak sloužila v Sekretariátu jako členka jeho rady. V roce 2010 nás navždy opustila.

Ostatní

Ostatní

Anna Sulkowská – ředitelka Misijního Sekretariátu Jeevodaya. Vystudovala křesťanskou filozofii na teologické fakultě se specializací na pedagogiku. Pracovala s mládeží a rodinami, mimo jiné i v psychologicko – religiozní poradně mladých na Jasné Hoře a v rámci programu Rodina rodin ve Waršavě. V rámci své práce v Institutu Primase Wyszynskieho organizovala cyklus přednášek o osobě a dědictví kardinála Stefana Wyszynskeho. Od roku 2003 se věnuje službě Rehabilitačnímu Centru Jeevodaya v Misijním Sekretariátu. V Indii byla osmkrát. Poznala tak tamní způsob života a potřeby při pomoci malomocným v Jeevodaye i na jiných místech Indie. Pro lepší porozumnění s obyvateli osady se naučila základy hindi. Organizuje práci Sekretariátu, udržuje kontakt s Centrem v Jeevodaye i s benefitory, pořádá setkání přátel Jeevodayi a dobrovolníků, stejně jako návštěvy a pobyty Indů v Polsku. Je autorkou webových stránek, většiny textů a jejich aktualizací. V Jeevodaye má svého kmotřence, Ambrože. 

Adam Rostkowski – fotograf, dokumentátor a příležitostný kameraman. Je autorem rozhlasových nahrávek (například rozhovoru s dr. Helenou Pyz uloženého na našich webových stránkách). Zároveň dokončuje svou magisterskou práci z teologie. V Indii pracoval v roce 2002 jako dobrovolník v Cenru pro slepé děti v Bagalore, pak strávil i nějakou dobu v Jeevodaye. Podruhé se sem vrací v roce 2008. V letech 2003 – 2006 se podílel jako koordinátor na mezinárodním dobrovolnickém projektu Don Bosco. 

Malgorzata Wojewoda – filoložka polského jazyka, ukončila též pedagogické vzdělání. Jako zástupkyně ředitelky Misijního Sekretariátu zastává administrativní úkoly pro Sekretariátu, připravuje zásilky do Indie a zprostředkovává korespondenci mezi dětmi a jejich adoptivními rodiči.Také pomáhá indickým studentům v Polsku při vyřizování mnoha nezbytných formalit. V Jeevodaye má kmotřenku Snehu – Marii Magdalenu a pečovala o ni po její operaci hlavy v roce 2007. 

Agata Karpowicz – absolvenka žurnalistiky a mediálních studií na Waršavské Univerzitě. Zajímá se o osudy a pomoc lidem na okraji společnosti. Jako dobrovolnice se angažovala v práci v uprchlickém táboře v Polsku. Po dobu pobytu v Jeevodye v létě 2009 vedla lekce polské konverzace pro Indy studující v Polsku a starala se o nejmenší, k srdci jí přirostla zejména postižená Basienka – Artí. Ta je nyní její adoptovanou dcerkou. Od podzimu 2010 je zaměstnaná v Misijním Sekretariátu, kde mj. organizuje společná setkání Mladých Přátel Jeevodayi a dbá o aktualizace webových stránek.

Maria Magdalena Matusiak ukończyła Wydział Polonistyki UW i Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne IBL PAN. Współedytorka  "Dziennika Sprawy Bożej" S. Goszczyńskiego, redaktor miesięczników (1982-1999 jezuicki „Przegląd Powszechny”, 1999-2011 pallotyńskie „Miejsca Święte”) i około stu książek (współpracuje z wieloma wydawnictwami kościelnymi i świeckimi), zainteresowana kinem korektorka „Kwartalnika Filmowego”, dziennikarka.
W 2010 r. podczas podróży po Indiach odwiedziła Ośrodek Jeevodaya, by napisać reportaż o tym miejscu oraz jego mieszkańcach i – jak mówi – z gościnnej werandy dr Heleny Pyz zobaczyła najszerszy jak dotąd horyzont. W Sekretariacie współredaguje doroczny biuletyn „Jeevodaya”, pośredniczy między rodzicami Adopcji Serca a ich indyjskimi dziećmi, przygotowując wysyłkę korespondencji i paczek, zajmuje się pracą biurową. 

Rada Sekretariátu

Anna Rastawicka – absolventka polonistiky na Waršavské Univerzitě, v letech 1969 – 1981 pracovala v Sekretariátu Primase Polského a byla jednou z nejbližších spolupracovnic kardinála Stefana Wyszynkieho. V letech 1996 – 2008 odpovídala za Generální Institut Primase Wysznskieho. V roce 2003 navštívila Jeevodayu. Je také redaktorkou načtených děl Stefana Wyszynskieho.

Marzena Kozak - pedagožka, pracovnice Muzea Waršavského Povstání, delegátka Institutu Primase Wyszynského v Radě Sekretariátu.

Anna Kabulská – absolventka Waršavké Univerzity, ekonomka Generálního Institutu. 

Spolupracovníci

Agnieszka Krzesniak – filoložka anglického jazyka a etnoložka, pomáhá Jeevodaye svou znalostí jazyků (angličtiny a franczouštiny), mj. tlumočí Aktuality do anglické verze našich stránek. 

Katarzyna Ciemiega – historička, pomáhá Institutu při nejrůznějších příležitostech, například při organizaci poutě Přátel Jeevodayi a akcí konaných ku příležitosti různých svátků.