PODPORA TEĎ

Sekretariat Misyjny

Činnost Misijního Sekretariátu Jeevodaya – na základě organizačního řádu z 25. června 2006. 

Misijní Sekretariát Jeevodaya je jednotkou Institutu Primase Wyzsynskieho, jejíž činností je organizace podpory Rehabilitačního centra pro malomocné v Jeevodaye. 

Činností Sekretariátu je: 

 • Organizace materiální pomoci Centru v Jeevodaye.
 • Udržování stálé komunikace s Centrem. 
 • Propagace informací o činnosti Centra. 
 • Organizace kontaktů s dárci a sponzory.
 • Zprostředkování korespondence mezi dětmi a jejich “adoptivními rodiči” v projektu Adopce Srdce. 
 • Organizace setkání, školení a výjezdů osob pomáhajících a spolupracujících s Centrem. 
 • Udílení stipendií a náhrad osobám pocházejícím z Jeevodayi nebo podílejícím se na jeho provozu. 
 • Vedení dalších iniciativ k materiální a morální podpoře Centra. 
 • Spolupráce s jinými organizacemi podílejícími se na humanitární pomoci.
 • Osvěta o nutnosti boje s malomocenstvím ve světě, organizece sympozií, přednášek, koncertů… 
 • Podpora institucí a humanitárních projektů nejpotřebnějším, obětem násilí nebo živelných pohrom.