PODPORA TEĎ

Modlitba

Děti z Jeevodayi se bez ohledu na vyznání za své adoptivní rodiče modlí, každodenně za ně obětují modlitbu růžence. 
Za zesnulé benefitory je každoročně v listopadu slavena Mše Svatá. 

Modlitba za dítě

Pane, prosím Tě za mé dítě v Jeevodaye, které jsem adoptoval /a ve svém srdci. 
Toužím mu pomoci aby mohlo dokončit své vzdělání a postavit se na vlastní nohy. Ale především aby mohlo zakusit Tvé milosti být Dítětem Božím. Prosím žehnej mu ve všem, co činí, dej mu zdraví duše i těla a sílu obstát v normální společnosti. 
Nechť může svým životem svědčit o tom, že Bůh je dobrý a milosrdný. 
Maria, Matko Boží, měj v péči i …(jméno dítěte). 
Amen.