PODPORA TEĎ

Adopce Srdce

Adopce Srdce je oblíbená forma zajištění mnoha světových sociálních projektů. Představuje materiální i modlitební podporu jednoho konkretního dítěte. 

Akce Adopce srdce dítěte v Jeevodayi se podobá dalším projektům: Adopce Srdce, Adopce na dálku dětí v zemích třetího světa. 

Adopce Srdce se vztahuje na všechny děti přebývající v Jeevodaye: studenty místní internátní školy, děti pracovníků Centra, sirotky i absolventy, kteří díky podpoře z Centra mohou dale pokračovat ve svém profesionálním vzdělávání či studiu na univerzitě. 

Jak se mohu podílet na Adopci Srdce?

Celkové životní náklady jednoho dítěte v Jeevodaye vycházejí na 25 EUR měsíčně. Tento dar je možné uhradit najednou, nebo i po menších sumách (ne však menších než 10 PLN). 

Tímto adopčním darem jsou dítěti vybranému Sekretariátem zajištěny matariální i duchovní potřeby a stáváte se jeho “adoptivním rodičem”. 

Dále připomínáme, že suma není dítěti vyplácena v hotovosti ale ve formě toho, co potřebuje pro život a normální rozvoj: jídlo, oblečení, školní potřeby, léky atp. 

Dítě žijící v Jeevodaye si takto může adoptovat individuální osoba ale i rodina nebo skupiny, např. religiozní nebo školní třídy.V tomto případě bychom uvítali ustanovení jedné osoby odpovědné za kontakt se Sekretariátem a hrazení plateb. 

Osoba nebo skupina, která se rozhodla pro Adopci Srdce je povinna

  1. Přihlásit se přes Misijní Sekretariat do projektu Adopce Srdce a vyplnit příslušná prohlášení. V případě skupiny jsou tyto materiály předány jedné kontaktní osobě zastupující ostatní členy. 
  2. Provést smluvenou platbu na konto Sekretariátu. 

Po provedení platby podá Sekretariát konkretní informace o adoptovaném dítěti: jeho jméno, datum narození, informace o rodině a příčině jeho pobytu v Centru. V případě, že právě všechny děti v Jeevodaye již svého dárce mají, bude podpora poskytnutá do přijetí a přidělení dalšího dítěte využita ve prospěch všech dětí, pokud dárce nerozhodne jinak. 

Stejně jako další sponzoři a přátelé Jeevodayi bude adoptivní rodič dostávat pravidelné informace o novinkách týkajíích se “jeho” dítěte a dění v Jeevodaye co možná nejčastěji, minimálně však jednou do roka. 

Korespondence s adoptovaným dítětem

V případě zájmu nabízíme možnost korespondence s adoptovaným dítětem. S ohledem na nutnost překladu do hindi prosíme, aby dopisy nebyly příliš dlouhé a byly napsány v angličtině nebo polštině. Tyto dopisy prosím zasílejte na adresu Sekretariátu ve Waršavě a označte je jménem dítěte. Při čekání na odpověď z Indie Vás prosíme o trpělivost. 

Prosíme pamatujte, že v úzké komunitě ve které děti žijí může být obdarování jednoho příčinou k závisti a pocitu ukřivděnosti pro ostatní. Ku příležitosti svátků nebo narozenin dítěte je možné poskytnou zvláštní platbu s označením “present”. Takto je možné dítěti pořídit dárek, např. sváteční oblečení za místní ceny nebo částka může být předána dítěti v rupiích před jeho odjezdem domů na dva měsíce prázdnin. Hmotné dary je v Indii možné pořídit za mnohem výhodnější ceny než zakoupení v Evropě a následné zasílání. Oblečení pro děti získané za sbírky může být zasláno lodní dopravou, takový balíček dochází asi půl roku. 

Možnosti dalších darů konzultujte prosím se Sekretariátem.