PODPORA TEĎ

Malomocenství

Malomocenství je onemocnění nervů a kůže způsobené mikroorganismem Mycobacteruim leprae. Postihuje lidi chudé, slabé ve stavu podvýživy a se slabou obranyschopností. Porto se u nás na Západě již nevyskytuje. Malomocenství je dobře léčitelné, ovšem při zanedbávání pravidelné terapie postihuje nervy a ty pak špatně vedou bolest. V našich podmínkách se snažíme většinou všemi možnými prostředky bolest odstranit a tak zapomínáme na to, jak je ve skutečnosti důležitá, aby nás varovala před nebezpečím a možným zraněním. Malomocní se tak často zraní, spálí nebo jinak poškodí aniž by o tom věděli. 

Dalším projevem malomocenství jsou skvrny na kůži. Ty samotné postačí k diagnose nejen lékaři, ale také okolí. Bakterie lepry tak postihují nejen tělo pacienta ale i jeho sociální postavení, a to i zdravé členy rodiny. Nepřijatí a odvržení malomocní tak musejí opustit i s rodinami své vesnice a odejít do leprozních kolonií, kde mají všichni podobný problém. Žijí v bídě z toho, co vyžebrají, ale alespoň ve společenství se sobě podobnými. Postiženy jsou však i jejich zdravé děti, které jsou považovány za nečisté a pozbývají tak nárok na přijetí do normální školy.