PODPORA TEĎ

Škola

Jeevodayská škola slouží dětem malomocných rodičů , hlavně těch, kteří jsou leprou viditelně poznamenáni a jejich děti tedy v Indii nemají šanci být přijaty do normálních škol. Tato škola má 12 tříd. V akademickém roce 2010/2011 ji naštěvuje 460 dětí z malomocných rodin a jsou ubytovány na místním internátě. Do školy dochází také asi 50 dětí z okolních vesnic. Krom toho bydlí v internátě 16 dětí docházejících do škol v blízkém okolí.

Absolventi z Jeevodayi

Od roku 2000 dokončilo naší školu 170 absolventů. Z nich 40 ukončilo školní docházku po 5. ročníku, 10 po 8. ročníku, čímž dosáhli na místní poměry dobrého obecného vzdělání.Tyto děti docházely do Jeevodayi z okolních vesnic. Dalších 20 studentů dosáhlo kompletního základního vzdělání po dalších dvou letech výuky, která je svým zaměřením podobná evropským gymnáziím. Po 10. třídě mají děti možnost školní docházku ukončit nebo pokračovat do 11. a 12. třídy, tedy na střední školu. Následnou maturitní zkoušku na naší škole složilo 60 studentů a 40 z nich tak své studium ukončilo. Vzdělání dosažené v Jeevodaye, byť v jakémkoliv stupni, pomáha dětem i jejich rodinám dostat se ze začarovaného kruhu bídy a analfabetismu a tak se zlepšuje i úroveň vzdělání celé společnosti. 

Celkem 45 absolventů školy v Jeevodaye (včetně maturantů) pokračuje ve studiu nebo vzdělávání v různých kurzech za finanční podpory Centra. Nejvíce z nich, 10 osob, navštěvuje “college” v nedalekém městečku Abhanpur, kde si mohou vybrat svůj obor ze základů věd přírodních, humanistických nebo politických. Další skupina se učí na obuvnické škole v Durgu. Na technických školách studují 4 absolventi, dalších 5 se věnuje informatice a 3 si zvolili jednoletý kurz práce s počítačem a krejčovství. Zbylí absolventi navštěvují college v Bhilai (nauky humanistické a biotochnologie), v Rajimu (přírodní vědy, ekonomie) a v Rajpuru (ekonomie a farmacie). Tři studenti dostali šanci na univerzitách v Polsku (medicína, ekonomie a management a anglická filologie). 

Díky dosaženému vzdělání mají naše děti šanci na dobré uplatnění na trhu práce a zpětně tak mohou pomoci Jeevodaye k dalšímu rozvoji díla.