PODPORA TEĎ

Jeevodaya

Social and Leprosy Rehabilitation Centre JEEVODAYA

Jeevodaya je zdravotnická a vzdělávací instituce, která se stará o lidi nemocné leprou a o členy jejich rodin. Centrum se nachází ve středu Indie ve státě Chhattisgarh a založil ho polský misionář a lékař, otec Adam Wisniewski, v roce 1969. Od roku 1989 je centrum spravováno laickou misionářkou lékařkou Helenou Pyz. 

K Jeevodaye (v sanskrtu „úsvit života“) také patří dvě další kliniky pro chudé a leprózní pacienty a organizuje pomoc v leprózních koloniích. V roce 2008 zde bylo založeno centrum, které poskytuje pomoc nemocným HIV/AIDS a také zde probíhá program na eliminaci tuberkulózy. 

V centru Jeevodaya je škola pro děti od první do dvanácté třídy (tedy základní a střední škola). Dětem z rodin postižených leprou centrum nabízi internátní ubytování, nyní jich tu žije 460. Od roku 2010 bylo do školy přijato dalších 16 dětí z okolních vesnic. Jeevodaya také finančně podporuje na 45 maturantů, kteří pokračují ve studiu na odborných školách a univerzitách. Většina zaměstnanců centra jsou lidé vylečení z lepry. Kromě nich a jejich rodin je v Jeevodaye skupina sirotků a dětí, které potřebují speciální péči. 

Centrum funguje jako charitativní instituce, která je závislá na finanční podpoře z Polska i dalších zemí Evropy a celého světa. Misijní sekretariát ve Varšavě byl založen pro morální a finanční podporu centra a patří ka Primate Wyszynski Institutu.