WESPRZYJ TERAZ

Wiadomości od Dr. Heleny

Wiadomości od Dr. Heleny

2015-10-26

Jak już pisaliśmy, na ŚDM, których obchody centralne będą miały miejsce w lipcu 2016 w Krakowie, chcemy zaprosić grupkę młodych z Jeevodaya.
Teraz trwają przygotowania, w ich ramach zabraliśmy się za pogłębioną katechezę dorosłych. Na pierwszych spotkaniach trzeba było wielu zabiegów integracyjnych, ośmielających do wypowiedzi, wyrażania swoich odczuć, opinii, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Zaczęliśmy od zastanawiania się nad znaczeniem sakramentów w życiu chrześcijanina. Wczoraj (25.10.15) omawialiśmy bierzmowanie i sakrament chorych, dwa kolejne poświęcimy sakramentom małżeństwa i kapłaństwa. Na spotkanie w kaplicy szkolnej składa się część teoretyczna, dzielenie się grupach na wybrane tematy, podsumowanie z katechezą ks. Vijaya. Kończymy zwykle adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele p.w. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej i zadaniem do pracy przed kolejnym spotkaniem. Ponieważ czas wakacji był przerwą w spotkaniach staramy się to nadrobić – spotykamy się co 3 tygodnie.
W dniach 8-10 listopada odbędzie się spotkanie młodych na szczeblu diecezji, ale już 15 listopada będzie kolejne spotkanie w Jeevodaya. Planujemy też wspólną pielgrzymkę do Santuarium maryjnego w Vailankani w Tamil Nadu. 
Moją największą radością jest, że już od pierwszych dni młodzi starają się aktywnie włączyć w przygotowanie materiałów do spotkań, sięgając również do Internetu. Każde spotkanie grupki liderów przygotowujące taki dzień jest ciekawsze, przychodzą z pomysłami, projektami i widzę, jak wiele zmieniło się w ich podejściu do spraw wiary. Potrzebują oczywiście jeszcze rady, ukierunkowania i dopowiedzeń czy wyjaśnień, zawsze z uwagą słuchają, co ksiądz Vijay czy ja mamy do powiedzenia, zadają ciekawe i ważne pytania, ale też sami zabierają głos i wiele ich wypowiedzi jest prawdziwie inspirujących.
Kilkoro z młodzieży złożyło już papiery do urzędu paszportowego, ale formalności trwają bardzo długo. W chwili obecnej mamy dopiero jednego posiadacza nowego, ważnego dokumentu. Liczę na to, że sprawy posuną się szybciej do przodu. Tak więc dla niektórych z Państwa mogę zaadresować hasło: „do zobaczenia w Polsce”. (HP)

Relacja Anny Sułkowskiej

Relacja Anny Sułkowskiej

2015-03-30

Nasi młodzi przyjaciele z Jeevodaya zebrali się na kolejnym spotkaniu w ramach przygotowań do ŚDM. Grupa robocza miała za zadanie przedyskutować i przygotować przebieg spotkania. Po uzgodnieniu z księdzem postanowili, że będzie to ich głębsze przygotowanie do świąt Paschy, wybrali jako temat szczegółowy naukę Kościoła na temat grzechu, przebaczenia, pokuty i zmartwychwstania.

Na spotkanie w szkolnej kaplicy przyszło i przyjechało, z miejsc gdzie studiują lub pracują, 30 dziewcząt i chłopców. Po zapoznaniu się z tym, co na wybrany temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, młodzi próbowali określić własnymi słowami, co rozumieją pod każdym z tych pojęć. Z uwagą też słuchali dopowiedzi dr Heleny i ks. Vijaya. W dalszej części rozważali wybraną do tematu przez siebie perykopę z Ewangelii św. Łukasza o bogaczu i Łazarzu. Po wspólnej medytacji nad Słowem Bożym rozdzielili się na małe grupy, w których każdy mógł podzielić się swoimi odczuciami i myślami. Tę część podsumował katechezą o Zmartwychwstaniu Jezusa ks. Dyrektor. 

Jestem bardzo szczęśliwa, że widziałam jak aktywnie i z zaangażowaniem młodzież uczestniczy w spotkaniu na ten niełatwy temat. Na początku spotkania wręczyłam przedstawicielowi młodzieży miniatury symboli Światowych Dni Młodzieży otrzymane od duszpasterza młodych diecezji warszawsko-praskiej, a dr Helena krótko opowiedziała znaczenie i historię symboli. A na koniec opowiedziałam o planach i przebiegu projektu Młodzi bez Granic, o tym, że młodzi z Polski także przygotowują się, aby spotkać się ze swoimi rówieśnikami z Indii. Przypomniałam, że ich spotkanie wpisuje się w obchody XXX Dnia Młodzieży obchodzonego w Niedzielę Palmową we wszystkich diecezjach na całym świecie. W przekazaniu wiadomości pomógł mi Manoj, który właśnie wrócił z Bangalore po zakończeniu studiów. Od siebie dodał, że Dni Młodych będą obchodzone nie tylko w Polsce, ale że w Jeevodaya też będzie święto i nie jest najważniejsze kto pojedzie do Polski, ale co z tych spotkań wyniosą. Do następnego spotkania dostali do rozważenia tegoroczne hasło „błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt 5,8) zadane przez papieża Franciszka. (AS)

Wyjazd integracyjny

Wyjazd integracyjny

2015-02-21

W dniach 14 i 15 lutego pojechaliśmy do Raipuru do pallotyńskiej parafii, żeby przeżyć weekendowy dzień skupienia. W spotkaniu wzięło udział 35 osób. 

Cel był podwójny: 

  1. spędzić czas razem, lepiej się poznać, budować wspólnotę 
  2. być bliżej Pana Boga 

Tematem przewodnim tego dwudniowego spotkania było: „Ziarno rzucone w glebę”. Zastanawialiśmy się jaka jest gleba naszego serca. Czy ziarno Słowa Bożego ma szanse wykiełkować i wzrastać na glebie naszego serca? Co robić, żeby plon był najobfitszy? 

Nie zabrakło oczywiście wspólnej zabawy, posiłków. Był też czas na zadawanie pytań księdzu. Ten czas młodzi wykorzystali dosyć aktywnie. Obejrzeliśmy również film o świętym Filipie Neri. Jedna z uczestniczek powiedziała po projekcji: „ten film zmienił moje życie”. Oby tak było. (MS)

Projekt ruszył

W lipcu 2016 roku młodzież z całego świata przyjedzie do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Dobrze by było, gdyby młodzież z Jeevodaya mogła również uczestniczyć w tym pięknym wydarzeniu, jeżeli nie bezpośrednio w Krakowie, to przynajmniej tu na miejscu, w Jeevodaya. Dlatego rozpoczęliśmy przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

Naszym celem jest pogłębienie wiary, pogłębienie naszej relacji z Panem Jezusem po to, żeby iść do innych ludzi i dzielić się swoim przeżywaniem wiary, dawać świadectwo o Bogu.

Podczas comiesięcznych spotkań będziemy się przygotowywać duchowo do tego. Będą one miały różną formę. Dotychczas odbyły się dwa spotkania. Pierwsze z nich było poświęcone historii Światowych Dni Młodzieży, zapoznaniu się z celem tych przygotowań, zachęta do podjęcia tego wysiłku ze strony młodych katolików. Natomiast podczas drugiego spotkania poznawaliśmy Jezusa jako naszego przyjaciela. Nieodłącznym elementem spotkań będzie nauka pieśni i piosenek w języku angielskim. Tym razem nauczyliśmy się angielskiej wersji piosenki „Jak łania pragnie wody ze strumieni”.

W spotkaniach uczestniczy około 30 młodych osób w wieku od 15 do 30 lat. Jest to młodzież ucząca się w szkole w Jeevodaya, ale również absolwenci, studenci. W tej grupie są też dwie młode dziewczyny okaleczone trądem, które pracują w Jeevodaya.

Drugim elementem przygotowań będzie przygotowanie drobnych rzeczy, które będą rozprowadzane w parafiach w Polsce. Dochód ze sprzedaży tych drobiazgów będzie przeznaczony na sfinansowanie przyjazdu i pobytu młodzieży z Jeevodaya w Polsce. Już teraz prosimy osoby mieszkające w różnych parafiach o pomoc w organizacji dystrybucji tych bibelotów. Gdyby ktoś zechciał nas zaprosić do swojej parafii chętnie przyjedziemy, opowiemy o Jeevodaya i przygotowaniach i przy okazji zaprezentujemy dzieło naszych rąk.(MS)