WESPRZYJ TERAZ

Dni Młodych bez Granic

Zainicjowany przez Sekretariat Misyjny Jeevodaya projekt „Dni Młodych bez Granic” realizowany we współpracy z Fundacją Heleny Pyz - Świt Życia i Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Warszawsko-praskiej jest jedną z inicjatyw z okazji Światowych Dni Młodzieży. Patronatem honorowym objął go abp Henryk Hoser. 

Projekt zakłada zaproszenie do Polski łącznie z pokryciem kosztów podróży oraz objęcie opieką podczas całego pobytu młodzieży, która w żaden inny sposób nie mogłaby wziąć udziału w wydarzeniu, jakim będą ŚDM w Krakowie i spotkanie z papieżem Franciszkiem. 

Najliczniejszą grupą spośród beneficjentów projektu będą młodzi mieszkańcy i absolwenci Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach. Są to dzieci osób dotkniętych i okaleczonych przez trąd, dla których pobyt w Jeevodaya jest/był jedyną szansą uzyskania wykształcenia. W grupie, którą chcemy zaprosić, większość to młodzi katolicy, których rodzice przyjęli chrzest w Jeevodaya, albo oni sami już jako dorośli zdecydowali o przynależności do Kościoła. Ich młode chrześcijaństwo potrzebuje wsparcia i ukazania powszechności Kościoła Katolickiego. 
Do projektu dołączy także grupa młodzieży niewidomej z Indii i z Republiki Południowej Afryki objętą opieką przez siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża oraz uboga młodzież z prowadzonej przez polskich palotynów parafii w Meksyku.

Dla tych młodych to nie tylko przełamanie niewyobrażalnych barier – ale przede wszystkim ważny etap historii spotkania z Chrystusem żywym i działającym. We wszystkich wymienionych placówka zaczęli już oni wraz ze swoimi rówieśnikami i duszpasterzami spotkania przygotowujące na to wydarzenie. 

Żeby nasze zamierzenie zrealizować chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób dobrej woli w Polsce i poprosić o wpłatę symbolicznej złotówki na ten cel – nawet taka kwota pomnożona przez kilka tysięcy mieszkańców jakiejś parafii może powiększyć projekt o kolejnego uczestnika, dla którego będzie to przeżycie na całe życie, promieniujące na całą wspólnotę, która go wydeleguje. Będziemy też oferować zakup cegiełek, z których dochód także zwiększy fundusz projektu.

Zapraszamy także wolontariuszy, którzy zechcą towarzyszyć naszym młodym podczas ich pobytu w Polsce. Bariery, których się spodziewamy, to nie tylko sprawa pieniędzy, ale także inność świata, w którym się znajdą, trudności językowe i tym podobne. Można już dziś pomóc przy organizowaniu zbiórki na nasz cel. A na organizowanych przez nas spotkaniach dowiedzieć się więcej o nieco trudniejszym życiu swoich rówieśników. 

Instytut Prymasa Wyszyńskiego 
Sekretariat Misyjny Jeevodaya 
ul. Młodnicka 34 
04-239 Warszawa 
tel. 22 6730265 
e-mail: mlodzi.bez.granic|gmail.com | |mlodzi.bez.granic|gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sekretariatmisyjny.jeevodaya 
Numer konta: 16 1020 1097 0000 7102 0004 8736  Z dopiskiem „Dni Młodych bez Granic”