WESPRZYJ TERAZ

Ks. Adam Wiśniewski SAC

Życie

Urodził się 13 IV 1913 r. w Dębinach k. Bydgoszczy w rodzinie urzędnika pocztowego jako trzecie dziecko (dwoje starszych zmarło). Adam i jego młodsza siostra wychowywali się w pobożnej rodzinie, wśród której byli członkowie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego: ks. Jan Macikowski, przez wiele lat prowincjał i br. Ludwik Krajniewski – jeden z pierwszych misjonarzy w Afryce.

W wieku 13 lat Adam podjął naukę w gimnazjum pallotynów w Sucharach k. Nakla. Potem wspominał, że właśnie tu przeczytał książkę o św. Damianie i lektura ta wstrząsnęła nim: „Dziś, po latach pracy wśród trędowatych, kiedy zastanawiam się nad genezą mego powołania, nieodparcie nasuwa mi się myśl, że jego korzeni trzeba szukać właśnie w lekturze tej książki”. 

Po skończeniu szkoły Adam podjął decyzję pójścia w ślady swych wujów i wstąpił do nowicjatu pallotynów. Odbył nowicjat w Sucharach i kontynuował naukę w seminarium w Ołtarzewie.  Zajmował się też wtedy chorymi, posługując w klasztornej infirmerii. Cały czas uczestniczył w działalności koła misyjnego i myślał o pracy wśród trędowatych. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 VI 1939 r. z rąk abp. Stanisława Galla i podjął obowiązki duszpasterskie w Warszawie, w kościele przy ul. Skaryszewskiej.

więcej