WESPRZYJ TERAZ

Pomocnicy Jeevodaya

Griil w oczekiwaniu na ks. Basila
Janina Michalska z Lalą i Santoshem
Kilka informacji o podopiecznej
Ks. S.Kuraciński, ks A.Wójcikowski i ks. R. Szczodrowski
Osobiste spotkania
Pomocnicy z dr H. Pyz
W Dniu Chorych na Trąd w Warszawie
Spotkanie na Jasnej Górze
W Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego
III Pielgrzymka Pomocników Jeevodaya, 27-28 października 2007 roku
Radość ze spotkania
V Pielgrzymka Pomocników Jeevodaya, 24-25 października 2009 roku
Katedra warszawsko-praska, Dzień Chorych na Trąd, 31 stycznia 2010 roku
VI Pielgrzymka Pomocników Jeevodaya, 23-24 października 2010 roku
"Pogodny wieczór" - okazja do rozmów i bliższego poznania