WESPRZYJ TERAZ

TOTUS 2015

2015-10-03

Dr Helena Pyz już poraz drugi została nominowana do nagrody Totus nazywanej "katolickim Noblem". Rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone 10 października podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie, która rozpocznie centralne obchody XV Dnia Papieskiego. Będzie ona transmitowana przez TVP2 i TVP Polonia od godz. 16.20.

Totusy - najważniejsze nagrody Kościoła katolickiego w Polsce przyznawane są przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 2000 r. Powstały dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II. 

Totus jest przyznawany w czterech kategoriach: promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza, osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II oraz tzw. Totus medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka. Laureatami są ludzie, którzy służbie dobru, pięknu i prawdzie poświęcili całych siebie. Ten codzienny trud realizuje się w wielu wymiarach. Jedni wyciągają rękę do osób, które społeczeństwo nierzadko wyrzuciło na margines. Innym sens życia nadają słowa Jana Pawła II, którymi dzielą się z czytelnikami, słuchaczami lub widzami. Jeszcze inni poprzez twórczość artystyczną pielęgnują podstawowe elementy naszej kultury i tożsamości – wartości chrześcijańskie. 

W kategorii: promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza w 2015 roku zostali nominowanymi: Anna Grajcarek - pielęgniarka, angażująca się od lat 80. ubiegłego wieku w ochronę praw i godności człowieka, zwłaszcza krzywdzonych dzieci, założycielka czasopisma "Ad Vocem”, Siostra Elżbieta Dąbrowska, od ponad 30 lat zaangażowana w pomoc samotnym, nieletnim i młodocianym matkom, obecnie prowadzi Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej W Elblągu oraz Pani doktor Helena Pyz, od 25 lat heroiczna ambasadorka Polski w Indiach, gdzie od ćwierć wieku leczy trędowatych. Prowadząc rehabilitację przez pracę pomaga odzyskać godność ludziom zepchniętym na margines społeczeństwa. (AS)