WESPRZYJ TERAZ

Czekamy na Młodych zdążających na ŚDM

2016-07-15

Światowe Dni Młodych rozpoczynają się już za kilka dni, dlatego pragniemy podzielić się z Państwem informacjami, co udało nam się zrobić w sprawie projektu Dni Młodych bez Granic.

Zaprosiliśmy, organizujemy pobyt w ramach ŚDM oraz całkowicie pokryliśmy wszelkie z tym związane koszty grupy 18 młodych absolwentów i wychowanków Jeevodaya, będzie im towarzyszyć trzech księży z pallotyńskiej prowincji Krist Jyothi z siedzibą w Raipur, w tym dyrektor naszego Ośrodka. Grupa ta przyjedzie do Polski 19 lipca (właśnie dziś dostali śmy potwierdzenie otrzymania przez nich polskich wiz) i w pierwszym etapie Dni w Diecezjach będzie przebywać w ośrodku Instytutu Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie Choszczówce oraz uczestniczyć w programie diecezji warszawsko–praskiej.

Drugą grupą, którą udało się nam wesprzeć są niewidomi i ich opiekunowie z placówek prowadzonych przez siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża w Indiach i Republice Południowej Afryki. Łącznie jest to 20 osób w tym 12 osób niewidomych. Podczas Dni w Diecezjach pozostaną pod opieką sióstr w Laskach w archidiecezji warszawskiej.

Wspólne spotkanie z młodzieży z Jeevodaya i niewidomych i ich opiekunów z ofiarodawcami, dzięki którym projekt jest realizowany, odbędzie się Choszczówce w niedzielę 24 lipca. Serdecznie zapraszamy – program w poprzedniej wiadomości. Wcześniej my odwiedzimy Laski i będziemy wspólnie modlić się o pokój na świecie.

W poniedziałek 25 lipca obie grupy już jako całość z polskimi wolontariuszami związanymi z Jeevodaya udadzą się do Częstochowy, a następnego dnia do Krakowa, gdzie dołączymy do społeczności przy klasztorze oo. Paulinów na Skałce.

Sekretariat Misyjny Jeevodaya pokrył koszty przyjazdu na ŚDM uczestnika z Meksyku z ubogiej parafii prowadzonej przez ks. Pallotynów oraz wsparł grupę z Ukrainy zaproszoną przez ruch Rodziny Rodzin.

Mamy nadzieję, że przygotowanie, które młodzi przeszli pod okiem duszpasterzy w swoich krajach, a przede wszystkim niezwykłe przeżycie Światowych Dni Młodych i spotkania z papieżem Franciszkiem będzie dla wszystkich ubogacającym doświadczeniem Kościoła Powszechnego, a po powrocie do krajów macierzystych wniosą do swoich kościołów lokalnych świeżość Ewangelii i łaski Roku Miłosierdzia. AS 

Na zdjeciu: młodzi z Jeevodaya podczas rekolekcjach przygotowujących na wyjazd na ŚDM, w cenrum fr. Rahul Josef, poprzedni dyrektor Ośrodka.